Domácí skupinky

Seznam článků

Domácí skupina při studiu

Na několika místech ve farnosti se již delší či kratší dobu schází křesťané po domácnostech, aby v prostředí svého běžného života mohli spolu s druhými velmi osobně sdílet život z víry a vzájemně si poskytovat podporu pro své křesťanské poslání ve všedním životě.

Každá z těchto skupinek má trochu jiné zaměření, některé se scházejí spíše na základě určité lokality (střed města, Dolní Žandov, Skalka), jiné na základě věku (mládež) či pohlaví (muži, matky), další na základě specifického programu (studium Písma, ranní chvály), spirituality (Fokoláre) či služby (přímluvná modlitba).

Pro podrobnosti o jednotlivých skupinkách klikněte na obsah vpravo nahoře.

Zajímavé inspirace pro život a službu malých společenství:


Skupinka Střed

Naše domácí skupinka se jmenuje jednoduše Střed, podle toho, že se scházíme ve středu města, a to zpravidla jednou za dva týdny doma u Jany Karasové, která má skupinku na starosti. Schází se nás kolem osmi žen středního a staršího věku z Chebu, Františkových Lázní a Žírovic.

Naše skupinka vznikla tak, že po skončení semináře Tři barvy Tvých darů některé z nás pocítily potřebu i dále se scházet v menší skupince, abychom společně trávily čas modlitbou, čtením Písma nebo jiné duchovní literatury či rozhovorem o životě z víry. Důležitou součástí našeho setkávání je i neformální posezení a radost ze společných setkání.

Na každý večer si jedna z nás připraví duchovní program trvající asi jednu hodinu. Do něho se pak aktivně zapojují i všechny ostatní účastnice setkání. Druhou hodinu se pak při kávě či čaji neformálně vrátíme k nějakému zajímavému tématu, ale také probereme radosti a starosti všedního dne.

Každé takové setkání nám přináší vzájemnou podporu, společenství s Pánem, odpočinek od každodenních starostí a načerpání sil k dalšímu životu.

Pro současný způsob setkávání je náš počet je optimální. Ve výjimečném případě bychom mohly zapojit ještě dvě či tři spřízněné duše.

Kontakt:


Skupinka Skalka

V naší malé skupince na chebském sídlišti Skalka se schází několik starších dam. Při našem scházení si trochu povídáme, modlíme se růženec, někdy čteme Písmo. Scházíme se nepravidelně, zpravidla ve středu. 

Budeme rádi, když se k nám kdokoliv přidá nebo přijde nezávazně navštívit naše setkání.

Kontakt:


Přímluvná charitní skupinka

Původně se přímluvná skupinka scházela ve F. Lázních a byla součástí skupinky Střed. Její náplní bylo vyprošovat Boží požehnání pro faráře a farníky, pro farní projekty a činnosti, ale také pro sebe navzájem, rodiny, přátele...

Tato obecnější přímluvná modlitba se stala postupně běžnou součástí skupinky Střed (a také setkávání zvaném Modlitby matek) a začala se scházet malá skupinka, která se každý čtvrtek od 18:15 přimlouvá za požehnání pro všechny, kteří jakýmkoli způsobem ve farnosti slouží potřebným (charitní služby, hospicové služby, návštěvy nemocných, služba potřebným apod.).

  • Inspiraci k modlitbě najdete např. ZDE.
  • Témata přímluv za farnost čerpáme také v naší virtuální Modlitební kapličce.

Kontakt:


Skupinka Dolní Žandov

Jsme skupinka převážně starších věřících z Dolního Žandova a snažíme se vytvářet místní společenství křesťanů v oblasti, která byla dříve samostatnou farností.

Naším cílem je podporovat charitativní činnost v D. Žandově a okolí (např. sběrem šatstva do šatníku v Chebu nebo návštěvou starých a nemocných), naučit se pracovat s biblí, scházet se ke společným rozhovorům, učit se vzájemně si pomoci radou i skutkem v osobních potížích a problémech, společně se modlit (např. formou májových pobožností, křížových cest, růžence apod., ale i vlastními slovy), případně si také sdělovat zkušenosti z cest či vlastního studia (promítání, besedy apod.). Také spolupracujeme na péči o náš žandovský kostel v době velkých svátků nebo v akutních případech.

Skupinka je otevřená pro každého, kdo přijde mezi nás.

Setkáváme se nepravidelně dle domluvy u někoho z nás doma, nebo na žandovské faře.

Kontakt:


Studijní skupinka

Jsme malou skupinkou lidí, kteří se zajímají o křesťanství a potřebují některá témata prostudovat a prodiskutovat více do hloubky.

Pro naše setkání si proto vždy jeden z nás (nebo občas i nějaký host) předem připraví prezentaci nějakého zajímavého tématu, na kterém se společně dohodneme. Po této prezentaci pak následuje diskuse, případně nějaká krátká forma společné modlitby. To vše zasazeno do příjemného prostředí čajového pohoštění...

Scházíme se nepravidelně podle domluvy.

Aby takováto skupinka byla funkční, nemůže být příliš velká. Zájemci o návštěvu (ať už jako účastníci nebo jako hosté) se mohou informovat na níže uvedeném kontaktu.

Kontakt:

  • Eva Vávrová, tel. 354431486

Skupinka mužů a otců

Ve farnosti se dříve scházela skupinka pod názvem "chlapi". Poté, co si prošla určitou krizí a nějaký čas se nescházela, se podařilo obnovit scházení několika mužů - otců ke společnému růženci Schází se dle domluvy, buď u někoho doma, ve sklepě, v hospodě, v přírodě nebo (v nouzi :-) i na faře. 

Kontakt:


Modlitby matek

Každý čtvrtek se na faře od 15:30 schází malá modlitební skupinka v duchu Hnutí Modlitby matek, která se přimlouvá za vlastní děti, ale i za děti z farnosti a za sebe navzájem. Podrobněji ZDE.

Kontakt:

Marie Fraňková, tel. 605 558 193


Skupinka mládeže

V naší farnosti se momentálně bohužel žádná skupinka mládeže pravidelně neschází.

Obecnější info o mládeži v naší farnosti se dozvíte TADY.

Kontakt na některé jednotlivce:


Společenství Díla Mariina

Nepravidelně se ve farnosti setkává skupinka hnutí "fokoláre", tj. Společenství Díla Mariina.

Kontakt:

  • Jiří Pospíšil, tel. 724 340 656

Hlavní Menu

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.