Ze života skupin

S požehnáním pana opata

Spolek maria Loreto v roce 2011

Výroční členská schůze Spolku Maria Loreto se konala v době silných mrazů a nemocí z nachlazení, přesto se sešlo 35 členů a jeden host. V úvodu předseda SML pan opat Filip Lobkowicz vyzval k tiché modlitbě za členky Věru Majerovou, Ludmilu Jiříkovou a Miladu Koišovou zemřelé v loňském roce. P. Petr Hruška poděkoval členům za zájem o naše poutní místo a dobrovolnické skupině za zajišťování provozu na Loretě v době sezóny.

Místopředseda Petr Beran uvedl, že všechny úkoly pro rok 2011 byly splněny. Spolek zajišťoval provoz na Loretě (21 členná dobrovolnická skupina, nově přistoupili pánové J. Čejka a K. Dvořák); poutní zájezd na Javořinu, Růžencovou pouť na Kappl, s KKŽ do Marienweiher, na diecézní pouť do Teplé; pečoval o hroby duchovních a řeholnic na městském hřbitově a o drobné sakrální památky v okolí města.

Dále ve spolupráci s Klubem českých turistů byla v terénu vyznačena Velká křížová cesta, jejíž trasa bude uvedena jako naučná stezka v celostátních materiálech KČT.

Ze zprávy o hospodaření vyplynulo, že SML stále více doplácí na dopravu na bohoslužby na Loretě. Vybrané jízdné nepokryje ani polovinu ceny za dopravu. V r. 2011 za dopravu zaplatil 12 166 Kč a na jízdném vybral i s dary 4 770. Měly by se tedy na Loretě konat mše sv. jen jednou v měsíci, nebo zvýšit jízdné? Neznemožnilo by to pak někomu návštěvu mše svaté? Na návrh A. Kolkové členové odhlasovali zvýšení jízdného na 30 Kč (v MHD se platí 12 Kč za jednu cestu, vršek se pak musí vyšlapat).

Po diskusi byl schválen návrh činnosti na letošní rok, podle kterého SML bude nadále pečovat o drobné sakrální památky (kaple u silnice na Sv. Kříž a na Kozly), hroby duchovních a řeholníků, zajistí provoz na Loretě, jarní a podzimní úklid a uspořádá 3 poutě (do Teplé spolu s návštěvou kláštera trapistů v Novém Dvoru, na Javořinu a Růžencovou na Kappl). Dále bude náš spolek pokračovat v  obnovení Velké křížové cesty včetně obnovení kaple Poslední večeře Páně (na niž by přispěl částkou do 10 tisíc Kč) a v postní době uspořádá v sobotu 10. 3. pobožnost Velké křížové cesty (pro zdatné chodce).

Po ukončení schůze členové poděkovali panu opatovi, že i ve svém novém náročném poslání zůstal předsedou Spolku a on jim pak udělil své opatské požehnání.

ako

Hlavní Menu

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.