Ze života skupin

Klub křesťanských žen v květnu

Neděle 28. dubna 2013 - na pozvání přátel KDFB ve Waldsassenu jsme se zúčastnily stého výročí založení spolku. Paní Alena Divíšková, Uršula Pospíšilová a Eva Vávrová tvořily delegaci na nedělní slavnosti, která bude ještě dlouho v jejich paměti. Nádherná barokní bazilika nás všechny shromážděné na prostranství před chrámem zvala mohutným zvoněním všech zvonů do chrámového prostoru, kde byla slavnost zahájena mší sv. Kostel byl zaplněn do posledního místečka - jablko by nepropadlo. Zvony vystřídala chorální schola se skvělými sólovými zpěváky se školenými hlasy. Slavnostní zpívaná mše sv. byla věnována spolku za jistě nelehké poslání v uplynulých 100 letech. Krásné bylo požehnání devíti novým členkám a stávající členky četly přímluvy a přinášely dary jako vyjádření díků zakladatelce z r. 1913 Ellen Amann - růže, svíce, modrý šátek - symbol spolku, chléb a víno.

Druhá část oslav probíhala v restauraci Jugendhaus, k tomu účelu byly reservovány prostory se svátečně vyzdobenými stoly pro cca 200 hostů a také vyhrazený prostor pro projevy hostů. Hlavní pozornost byla věnována vyznamenání a poděkování mnoha členkám za jejich vytrvalou a obětavou práci. A to dokumentovala zapisovatelka spolku ze stoleté kroniky. Nelze zde vyjádřit všechna líčení dramatických i veselých příběhů této kroniky, ale všechny směřovaly k pomoci bližnímu a před námi tak ožívaly příkladné skutky vykreslujíce lidský profil, který je stále zavazující pro nové a nové generace.

Třetí závěrečnou částí bylo pozvání ke společnému obědu zahájenému děkovnou modlitbou. Po něm následoval vynikající desert s kávou.

Kdo umí, umí. Tato slavnost našich přátel ve Waldsassenu byla organizována opravdu na jedničku.

Po návratu domů do Chebu z této slavnosti, ihned druhý den v pondělí 29. dubna účastnice oslav podrobně vylíčily ostatním členkám KKŽ své zážitky.

Hlavní Menu

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.