Ze života skupin

Spolek Maria Loreto v listopadu

V příštím roce oslaví náš Spolek Maria Loreto – občanské sdružení pro ochranu památek Chebska - 20 let svého trvání. Počet členů z  původních 40 vzrostl na sto. Spolek má za sebou mnohostrannou činnost zaměřenou na naše poutní místo, na opravu a údržbu různých kapliček a Božích muk v okolí Chebu a také na organizování poutí. Na hodnocení činnosti bude příležitost jindy.

V závěru letošního roku je třeba poděkovat všem, kteří jsou ve Spolku od jeho založení, za věrnost a těm mnoha, kteří do Spolku vstoupili v dalších létech, za podporu.

Další poděkování patří skupině dobrovolníků, kteří letos již 11. sezónu zajišťovali na Loretě denní provoz.

Velice vděčni jsme předsedovi spolku P. Filipovi Zdeňku Lobkowiczovi, OPraem. Funkci předsedy neopustil po převzetí farnosti v Mariánských Lázních a ani nyní, kdy se stal opatem kláštera premonstrátů v Teplé.

Kéž nám dobrotivý Pán pomáhá a řídí naši činnost i v dalších letech.

ako

Hlavní Menu

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.