Ze života skupin

Klub křesťanských žen v červnu

Naše současná doba se stala bohužel zcela mimořádnou pozorností bezpečnostních orgánů. Přibývá kriminality všeho druhu a obětí se stávají ti nejslabší, tedy i senioři. Proto nás navštívil 26. 5. (na naše pozvání) koordinátor městské policie pan Václav Plachý (hodnost?), aby nás nejen poinformoval o situaci v našem městě, ale preventivně poučil o možnostech chránit se před různými delikventy. Funkce koordinátora při městské policii je funkce nová, ale velice užitečná, jak nám sdělil a na příkladech ukázal pan Plachý.

 

Nám zejména sdělil, jak co nejlépe zabezpečit svá obydlí, neboť zde je nejrozšířenější druh trestné činnosti, dále jak zvýšit vlastní bezpečnost, zejména v rizikových místech např. na poště při výběru peněz, okolo nádraží, v obchodních domech, neosvětlených ulicích. Zopakoval telefonní spojení č. 156 Městská policie, č. 158 Státní policie.

Dále nám nabídl "pomůcku" osobní alarm, který vydává ječivý zvuk a může pachatele odradit od zamýšleného trestného činu. Tento alarm nám zajistí podle naší poptávky a předá předsedkyni paní Aleně Divíškové. Diskuse byla bohatá a hlavně konkrétně zodpovězena. Potěšilo nás, že máme u policie dobrého zastánce, ale také věřícího katolíka, jak nám sám pan Plachý sdělil.

13. 6. mimo plánovaný termín schůzek, několik členek klubu se zúčastnilo přednášky o školství v našem městě od zavedení povinné školní docházky. Tedy od roku 1774, kdy Marie Terezie vydala nařízení o povinnosti rodičů posílat děti do školy. Přednáška slečny Knetlové, pracovnice archivu, se uskutečnila ve vyhrazeném prostoru stálé výstavy v budově Státního archivu. Třída představuje dobu na začátku 20. stol. Ty začátky povinné školní docházky byly opravdu tristní, vždycky mimo jiné scházely peníze a uskutečňování vzdělání kulhalo za ideály o nutnosti vyšší vzdělanosti. Dověděly jsme se o vzniku a historii jednotlivých školních budov v našem městě. Doporučujeme navštívit tuto expozici ve volných prázdninových dnech, je to zcela mimořádný zážitek.

Hlavní Menu

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.