Ze života skupin

Klub křesťanských žen v září

Zástupce městské policie, vedoucí odd. prevence kriminality pan Václav Plachý, nás podruhé navštívil a to hned první den zahájení činnosti našeho klubu po prázdninách. Přišel nás informovat o stavu kriminality v našem městě. Podle indexu kriminality trestných činů a v porovnání s městy našeho kraje jsme na slušné úrovni. A dále si u nás zjišťoval zkušenosti, kde se nejčastěji potkáváme s možnou pouliční kriminalitou a kde se cítíme nejbezpečněji. Dotazníkem na tyto lokality doplňuje si měst. policie „mapu kriminality“ za účelem posílení policejních hlídek. Současně nás pan Plachý pozval na seminář „Dluhy - metla lidstva“ a jak jim předcházet. Ústředním tématem jsou „šmejdi“ a jejich předváděcí akce, kterými ovlivňují zejména nejohroženější skupinu občanů a to seniory. Seminář se konal 16. 9. v KC Svoboda.

15. 9. rovněž bratr jáhen Richard přišel opakovaně do našeho společenství, z čehož jsme měly upřímnou radost. Podělil se s námi o zkušenost s bezdomovci v našem městě, a jak je nakládáno s nedělní sbírkou, vyhrazenou pro tyto klienty, které si bratr Richard pojmenoval „potřební.“ Hospodaří se s penězi velice dobře. Obědy se nekupují, ale paní Veronika pro ně na faře v neděli vaří a na terase fary je „potřební“ pak konzumují. Společně také vyposlechnou i duchovní čtení např. o životě sv. Františka z Assisi. Nastává však problém, kam umístit tuto bohulibou pomoc v nadcházejícím období zimy. I s tímto problémem se bratr Richard s námi podělil a bylo k tomuto hodně diskuse i námětů. Svoji návštěvu bratr Richard ukončil společnou modlitbou desátkem „růžence“ za diskutované „potřebné“ a také ještě zodpověděl jeden dotaz k eucharistii. Podstatu otázky nám vysvětlil tak srozumitelně a přitažlivě, že si zasloužil naše mimořádné poděkování a vděčnost.

Hlavní Menu

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.