Ze života skupin

Klub křesťanských žen v listopadu

KKŽ: TV Noe a Policie

27. 10. Tentokrát jsme náš klub opustily a zúčastnily jsme se besedy s "televizí NOE" na faře, spolu s farníky, kterým tato akce byla oznámena rovněž v říjnovém Zpravodaji. Televizi NOE reprezentoval ing. Petr Kudela, jeden ze zakladatelů vysílání. Seznámil nás s historií, počátečními potížemi, formací pracovníků – převážně dobrovolníků – sháněním sponzorů. V r. 2006 byla získána licence a mohlo se vysílat.

 

V porovnání se současným stavem bylo vysílání v prvních letech velmi nenáročné. Vývoji v oblasti technické a personální věnoval pan Kudela podstatnou část svého sdělení. Přítomní, kterých nebylo mnoho, hlavně scházeli mladší účastníci, očekávali spíše seznámení s připravovanými programy, informaci o plošné účasti diecézí na vysílaných programech, ev. průzkumech zájmů diváků. Zajímavé informace se nám dostalo o tom, že duchovnímu (náboženskému) programu je určeno 7% vysílacího času a sledovanost se řízeně nesleduje.

V diskusi pak za KKŽ bylo zdůrazněno:

  • Jednak jsme zástupci televize NOE poděkovaly za vybudování vlastní křesťanské televizní stanice;
  • vyhodnotily jsme jako mimořádně přínosné a zajímavé přednášky ve večerní univerzitě;
  • nedělní mše sv. a mše mimořádných výročí;
  • zprávy z Vatikánu.

Postrádáme:

  • Informace z českých diecézí, život v jednotlivých farách a jejich iniciativy;
  • časovou hranici podle nás překračují pořady folklóru a dechové hudby;
  • režie je zaměřena převážně na moravské diecéze (televizní stanice sídlí v Ostravě).

Je velká škoda, že pro malou účast propásli farníci příležitost uplatnit své představy o televizním programu, který můžou ovlivnit.

10. 11. Opět nás navštívil v klubu pan Václav Plachý, zástupce Městské policie Cheb. Naší skupině seniorů věnuje opravdovou pozornost. A jako zpětnou vazbu dostává od nás informace o bezpečnostní situaci v našem bydlišti. Tentokrát nám přinesl slíbené kapesní alarmy (l ks za Kč 50), které při ev. napadení jsou prvním signálem o pomoc. Pan Plachý nejenže nám zpřístupňuje informace o trestné činnosti a rizikových zónách města, ale je také věřící, naše schůze s námi zahajuje modlitbou a přislíbil závěr roku s námi oslavit na poslední schůzi.

Krásné a požehnané Vánoce všem farníkům a čtenářům Zpravodaje přeje KKŽ.

Hlavní Menu

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.