Ze života skupin

Spolek Maria Loreto v listopadu

Ohlédnutí za 20 lety činnosti

Na výroční členské schůzi Spolku Maria Loreto v Chebu 25. listopadu si členové připomněli 20. výročí založení Spolku. Předseda pan opat Filip Zd. Lobkowitz přednesl zprávu o dvacetileté činnosti Spolku. Uvedl, že první ustavující schůze se zúčastnilo 19 členů, kteří zvolili výbor ve složení: P. Stanislav Uhlíř, Petr Beran, Alena Kovaříková, Eva Pupáková a Eva Vávrová. Předsedou byl zvolen Otakar Mika. Členský příspěvek byl stanoven na 50 Kč ročně a v této výši zůstává dosud. V roce 1995 měl Spolek již 89 členů, v roce 2006 počet stoupnul na 102 a na tomto čísle se ustálil.

V prvních letech pořádal Spolek 6 i více poutních zájezdů, na větších poutích účastníci zaplnili dva autobusy. Od r. 2005 zájem o poutě klesal. Bylo opraveno několik zdevastovaných kapliček, s Klubem českých turistů vyznačena Velká křížová cesta. Spolek podal v r. 2003 návrh na udělení čestného občanství zachránci Lorety Ing. Antonu Hartovi, v roce 2004 na jeho bustu na Loretě a v r. 2005 na pojmenování cesty ze St. Hroznatova k hranici na Stezku Ing. Antona Harta. Všechny tyto návrhy byly přijaty a realizovány. Hlavní činnost Spolku je zaměřena na Loretu, na její propagaci a péči o ni. V r. 2003 vznikla dvacetičlenná skupina dobrovolníků, kteří zajišťují v sezóně denní provoz na Loretě. Teď má skupina 22 členů. Spolek také zajišťuje autobusovou dopravu na bohoslužby na Loretě. I zde je zájem mnohem nižší, než dříve, takže vybrané jízdné na zaplacení zdražené dopravy nikdy nestačí.

Předseda přečetl jména 42 zemřelých členů Spolku, jejichž památka byla uctěna modlitbou.

Schůze se zúčastnily i naše dvě členky z Waldsassenu, pani Felicitas Hart a Ulrika Hart. Ta na konci schůze popřála Spolku zdar do dalších let a každý účastník od ní dostal lahev piva LORETO PILS, vyrobeného podle receptury bývalého klášterního pivovaru v Teplé. Na schůzi byly přijaty dvě nové členky.

Příští členská schůze bude svolána počátkem roku 2015 a kromě volby výboru, jehož pětileté funkční období v r. 2015 končí, se také dohodneme spolu s panem farářem na optimální termín mší sv. na Loretě.

ako

Hlavní Menu

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.