Ze života skupin

Červnová chlapská smršť

V pátek 1. 6. jsme se setkali k dalšímu setkání chlapů z farnosti. Plál oheň, na něm se opékali buřtíky, piva hojnost. Dále vydařené bramboráky (připravené mými syny a mnou pod zkušeným šéfkuchařským dozorem naší maminky) a sojové suky pro milovníky sladkostí.

Protože ale ne vždy vše vyjde dobře, toto setkání bylo poznamenáno malou účastí. Ta byla způsobena jednak pracovními a rodinnými povinnostmi, ovšem pravou pohromou se stala jakási viróza, řádící v onen čas na Chebsku. Čili se nás nakonec sešlo pouhých 7 a půl mužů. Ta půlka jsem byl já. Viróza i mně zabránila v účasti na celém běhu akce, protože jsem část doby setkání strávil jízdou na pohotovost s mladším synem taktéž zavirovaným.

Po počátečním spokojeném a pochvalném mlaskání se hovor pomalu rozběhl. Pracovní starosti i radosti, názory na hudbu, která na nás dotírala přes řeku z Chebského hradu. Pak diskuse o třídění odpadů a reklamě na ekologické chování. Názor A: třídím, a pak vidím, že to stejně sesypou na jednu hromadu, proti názoru B: třídím, a tím jsem aspoň za sebe udělal, co jsem mohl. Samozřejmě, B je správně, na tom jsme se shodli. A na konkrétním příkladě vidím téměř denně výsledek třídění. Naši sousedi totiž pokryli střechu taškami vyrobenými z recyklovaných plastů.

Další část diskuse o Božím dětství šla už trochu hlouběji pod kůži - mrkněte se na ni do rubriky „Cesty víry".

Termín příštího setkání nebyl domluven. Jakmile se tak stane, bude co nejdříve dán na vědomí. Přijďte i ostatní, kteří se zatím nemůžete odhodlat. Těšíme se na vás.

JiříK

Hlavní Menu

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.