Ze života skupin

Otcové a synové v krizi

V pátek 19. 10. jsme se na faře sešli k dalšímu setkání chlapů. Volná část, tj. pohoštění a úvodní společensko-kamarádské hovory, se protáhla skoro do devíti. Částečně to ovšem „zavinil" „hostitel". Servíroval totiž slané i sladké pochoutky a při zaměstnání chuti „na plný úvazek" se alespoň mně do vážných témat moc nechce.

Více z posledních setkání se dozvíte ZDE, obecně o chebských chlapech pak ZDE.

V pátek 19. 10. jsme se na faře sešli k dalšímu setkání chlapů. Volná část, tj. pohoštění a úvodní společensko-kamarádské hovory, se protáhla skoro do devíti. Částečně to ovšem „zavinil" „hostitel". Servíroval totiž slané i sladké pochoutky a při zaměstnání chuti „na plný úvazek" se alespoň mně do vážných témat moc nechce.

Po krátkém zpěvu chorálu jsme začali s tematickým programem.

Na začátku jsme přijali pravidla pro chlapskou skupinku, a to pět zásad, jimiž se na našich setkáváních chceme řídit. Jedná se o tyto body:

1. Naslouchej (mluví všichni, kdo chtějí, ale nikdo nemusí; je lépe nejprve vstřebat, co řekl někdo druhý, případně se na něco zeptat, než si hned připravovat svoji „řeč"; chvíle ticha jsou vítané).

2. Vyjadřuj se (mluvíme za sebe o svých pocitech, nejlépe v první osobě, nekážeme „pravdu" ostatním ani nemudrujeme o věcech, které se nás nedotýkají).

3. Nekonfrontuj (nereagujeme konfrontačně na sdělené pocity či názory druhého; nezlehčujeme je, ani je nevymlouváme, nechceme hned všechno řešit).

4. Přijímej (přijmi druhého, jaký je tady a teď, nedbej na to, cos o něm slyšel dříve, jaký se ti zdá být či jakou má formální roli).

5. Buď diskrétní (vše zde sdělené je naprosto důvěrné; nikomu mimo skupinku nesdělujeme žádné konkrétní věci o konkrétních osobách; sdělené zůstává bohatstvím skupiny, ve které jen tak může růst vzájemná důvěra).

Úvod „myslitele" k dohodnutému tématu, tedy „Jak se cítím jako syn (svého otce)", po němž následovalo jeho osobní sdělení, pomohl i dalším mužům k jejich vyjádření.

Byly vyprávěny různé příběhy otců i synů, které zde ovšem nemohu reprodukovat, abych neporušil 5. bod naší dohody. Mohu jen konstatovat, že po nějakém čase jsme samovolně přešli spíše do diskuse. Ta později nabrala docela bouřlivé obrátky a 3. bod naší dohody se zdál býti v čudu. Naštěstí zasáhl rozhodným slovem nestor našeho shromáždění a situaci poněkud uklidnil. Toto vše zmiňuji také proto, aby si někdo z váhavců po přečtení „pravidel" nezačal myslet, že to na chlapech bude po zavedení výše uvedených „pravidel" nuda.

Protože už byla pomalu půlnoc, končili jsme rychle a téma nebylo probráno tak, jak by si mnozí přáli. Avšak na všem zlém najděme aspoň něco dobrého. Definitivně jsme stanovili následující:

Témata setkávání budou věnována „sedmi krokům k mužství" uvedeným v již minule zmíněné knize Steve Biddulpha Mužství: Jak zvládat všechny mužské role (je k zapůjčení i ke koupi ve farní knihovně). Pro ty, kteří knihu vůbec neznají, témata uvádím (budou probírána na přeskáčku):

  • Já a můj otec (Urovnání vztahu s otcem);
  • Sex a jeho duchovní smysl (Odhalení posvátnosti sexuality);
  • Muži a ženy (Přístup kpartnerce jako krovnocenné bytosti);
  • Být opravdovým otcem (Aktivní péče o děti);
  • Opravdoví mužští přátelé (Navázání skutečného přátelství smuži);
  • Práce podle srdce (Volba práce, která nás bude těšit);
  • Divoký duch muže (Osvobození divého muže vnás).

Začátky setkávání jsou stanoveny pevně na 19:30, kdo přijde pozdě, stává se automaticky pro příští setkání „myslitelem", pokud „myslitelství" předá, tak „hostitelem". Nejpozději ve 20:15 zahájíme (modlitbou, případně chorálem) tematickou část večera. Ve 22:00 nejpozději je pak oficiální konec.

Tématem dalšího setkání bude „Muži a ženy aneb Přístup k partnerce jako k rovnocenné bytosti". Jelikož jsem byl „okolnostmi" určen za „myslitele", jsem tím více zvědav, jak večer dopadne. A ty čtenáři, který jsi zvědav také, neostýchej se přijít mezi nás. Budeš vítán! A kdy že se příští setkání bude konat? Inu tradičně v pátek, tentokrát 23. 11., o půl osmé večer pro změnu opět na faře.

Chlapská adorace: A ještě na jednu chlapskou akci bych vás chtěl pozvat. V pátek 16. 11. v rámci Farních dní bude od 22:00 do 23:00 probíhat mužská adorace. Rádi bychom vás chlapů přivítali co nejvíce, protože adorace bude provázena bubnováním. Kdo byste tedy mohl přijít s bubínkem nebo bubnem, neváhejte (ovšem můžete, samozřejmě, přijít i bez něj). A kdo byste mohl bubínek alespoň zapůjčit, děkujeme (ozvěte se mi na 608532247).

JiriK

PS: Více se o chebských chlapech dozvíte ZDE.

Hlavní Menu

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.