Ze života skupin

Chlapi zkoumají duchovní smysl sexu

ChlapiSetkání chlapů v pátek 16. 5. mělo několik neobvyklostí. První z nich bylo místo. Odehrálo se sice ve farním domě, ale zároveň ne ve farním domě. Tato věta ala chytrá horákyně budiž ti, milý čtenáři, hádankou, která slouží k protažení tvých mozkových závitů. Bude ovšem autorem v závěru zodpovězena.

Druhou neobvyklostí byl hostitelův netradiční způsob obstarání pokrmů. I tato věta zřejmě zaměstná mozkové závity váženého čtenáře (možná ještě více než předchozí), autorem však zodpovězena nebude. Možná bude možno získat odpověď přímým dotazem u hostitele, to ale ponechám zcela na něm.

A samo téma setkání na „půdě" katolické církve také nebývá běžné. Jelikož jsme ovšem farnost moderní a odvážná, setkání se uskutečnilo. Protože ale nejsme zase až tolik moderní a odvážní, sešlo se nás tentokráte osm. Pokud si pamatujete, nebyla to ovšem nejnižší účast, historickým minimem je číslo 7,5 z loňského června.

A věnovali jsme se pohoštění dlouho a s chutí, která nám zřejmě trochu chyběla k diskusi. Jeden z myslitelů totiž začal sestřihem z australského filmu Walkabout, který měli zájemci již možnost vidět ve farním sále. Měli jsme čas dojmy vstřebat u hostitelova stolu, ale právě to vstřebávání se protáhlo poněkud déle. Ale další myslitel nás přece jen odpoutal od hostiny a začal rozvíjet myšlenky z knihy Mužství. Pak už se hovor rozběhl poměrně čile.

Vzniky však tři proudy. Jeden směřoval k praktickému partnerskému spolužití ve světle nauky katolické církve. Druhý se snažil o důraz na duchovní prožitek. O duchovní prožitek lásky s velkým L, která nám díky spojení s partnerkou umožní přiblížit se Ježíši Kristu (zde je nezbytným předpokladem naprostá citová důvěra, tu je ovšem třeba pracně budovat). Třetí pak ukazoval na celý způsob života muže jako na způsob života bytosti pohlavím uzpůsobené pro určitou cestu životem k věčnosti. A to pro cestu jinou než pro ženské bytosti, která ale není ani lepší, ani horší, proto nemusí s tou ženskou soutěžit.

Všechny tři proudy jsou myšlenkově pro mne, a domnívám se i pro mnohé ostatní, natolik náročné, že by vydaly na samostatné téma (už jen sepsat je do těchto vět je pro mne horší šichta než třeba řezat dříví). Myslím, že jsem nebyl sám, kdo měl po ukončení večera v hlavě ještě větší zmatek než před jeho začátkem. (A možná je to dobře, sám dosti zmaten, nemohu nic prozradit, a tím porušit 5. bod našich stanov.)

Aby mne ale z těžkých myšlenek nebrněla hlava, zjišťuji při odchodu, že nemohu nastartovat škodovku. Opět anabáze s roztlačováním, tentokrát navíc neúspěšným. Dostávám se domů o půlnoci a uléhám jen s myšlenkou na stávkující auto.

Nu příští setkání se uskuteční u ohně u Müllerů na zahradě. Promluvíme si o posledním tématu z knihy Mužství (abychom ji už doprobrali), kterým je „Divoký duch muže aneb Osvobození divého muže v nás". Opět zveme i další. Přijďte mezi nás třetí červnový pátek, 20. 6. od 19:30 hodin k Müllerům (V Lipách 7).

P. S.: Setkání v domě-nedomě bylo na terase nad farním sálem.

Hlavní Menu

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.