Klub křesťanských žen v červnu

Naše současná doba se stala bohužel zcela mimořádnou pozorností bezpečnostních orgánů. Přibývá kriminality všeho druhu a obětí se stávají ti nejslabší, tedy i senioři. Proto nás navštívil 26. 5. (na naše pozvání) koordinátor městské policie pan Václav Plachý (hodnost?), aby nás nejen poinformoval o situaci v našem městě, ale preventivně poučil o možnostech chránit se před různými delikventy. Funkce koordinátora při městské policii je funkce nová, ale velice užitečná, jak nám sdělil a na příkladech ukázal pan Plachý.

Číst dál...

Spolek Maria Loreto v listopadu

V příštím roce oslaví náš Spolek Maria Loreto – občanské sdružení pro ochranu památek Chebska - 20 let svého trvání. Počet členů z  původních 40 vzrostl na sto. Spolek má za sebou mnohostrannou činnost zaměřenou na naše poutní místo, na opravu a údržbu různých kapliček a Božích muk v okolí Chebu a také na organizování poutí. Na hodnocení činnosti bude příležitost jindy.

Číst dál...

Klub křesťanských žen v listopadu

Průvodcem životopisu mučedníka sv. Vincenta a jeho ostatků nám byla slečna Knetlová, pracovnice chebského archivu, která nám 18. 11. velice poutavě přiblížila historii tohoto světce. Podklady získala kde jinde, než v pokladnici archivních materiálů. O kterém sv. Vincentovi tak zasvěceně a půvabně hovořila? O sv. Vincentovi, jehož ostatky jsou uloženy v tabernáklu v našem kostele Sv. Mikuláše a Alžběty.

Číst dál...

Spolek Maria Loreto v květnu

Při příležitosti 20. výročí založení Diecéze plzeňské 8. května v klášteře v Kladrubech byla při odpoledním slavnostním koncertu předávána diecézní ocenění za službu pro plzeňskou diecézi. Toto vyznamenání udělil Mons. František Radkovský také našemu Spolku Maria Loreto, za který ho převzala Alena Kovaříková. Tímto vyznamenáním ocenil pan biskup také náš partnerský německý Vörderverein Maria Loreto z Waldsassenu, pana Erwina Sommera a paní Felicitas Hart a Ulriku Hart. Stejné vyznamenání obdržel také akad. malíř Jaroslav Šindelář, autor obrazů Mariánského cyklu v ambitech na Loretě a busty zachránce Lorety Ing. Antona Harta.

ako

Klub křesťanských žen v květnu

Neděle 28. dubna 2013 - na pozvání přátel KDFB ve Waldsassenu jsme se zúčastnily stého výročí založení spolku. Paní Alena Divíšková, Uršula Pospíšilová a Eva Vávrová tvořily delegaci na nedělní slavnosti, která bude ještě dlouho v jejich paměti. Nádherná barokní bazilika nás všechny shromážděné na prostranství před chrámem zvala mohutným zvoněním všech zvonů do chrámového prostoru, kde byla slavnost zahájena mší sv. Kostel byl zaplněn do posledního místečka - jablko by nepropadlo. Zvony vystřídala chorální schola se skvělými sólovými zpěváky se školenými hlasy. Slavnostní zpívaná mše sv. byla věnována spolku za jistě nelehké poslání v uplynulých 100 letech. Krásné bylo požehnání devíti novým členkám a stávající členky četly přímluvy a přinášely dary jako vyjádření díků zakladatelce z r. 1913 Ellen Amann - růže, svíce, modrý šátek - symbol spolku, chléb a víno.

Číst dál...

Hlavní Menu

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.