Spolek Maria Loreto v březnu

Na výroční členské schůzi SML vyslechlo 50 přítomných členů zprávu o činnosti a hospodaření Spolku v roce 2012 a po diskuzi schválili plán činnosti na letošní rok.

Podle něj bude Spolek pokračovat v dosavadních aktivitách, to je především zajištění denního provozu na Loretě, doprava na pravidelné mše svaté a péče o drobné sakrální památky v Chebu a okolí. Kromě poutí do Teplé 13. července, na Javořinu 17. srpna a Růžencové na Kappel 26. 10., bylo dohodnuto uspořádat společně s Klubem křesťanských žen pouť na Svatou Horu. Termín ještě není stanoven, ale bude včas oznámen. Spolu s farností se bude SML podílet na dopravě na diecézní pouť v Kladrubech 8. května (odjezd autobusu v 8:00 z Chebu – křižovatky.) Bylo by dobře, kdyby členové i ostatní chebští farníci více využívali příležitosti navštívit uvedená poutní místa, aby autobus nejezdil poloprázdný, čímž se ceny jízdného zbytečně zvyšují.            

Na závěr schůze udělil předseda Spolku Zdeněk Filip Lobkowicz přítomným opatské požehnání.

ako

Klub křesťanských žen v březnu

Historie znova předložila účet za dějinné nepravosti: Benešovy dekrety. Stalo se v únoru v předvolební kampani prezidenta ČR. Opět se vzedmula vlna ostré kritiky dokumentů, o kterých přesnou znalost má málokdo. Naše předsedkyně proto požádala pana Petra Berana, který svým povoláním má blízko k archivním materiálům, aby nám alespoň zhruba objasnil důvod vzniku těchto kontroverzních dekretů a jejich obsah. Na naší schůzi 25. 2. nám pan Beran objasnil to podstatné asi takto:

Číst dál...

Spolek Maria Loreto v únoru

Hlavní náplní činnosti Spolku Maria Loreto bude i v tomto roce podpora našeho poutního místa. Tím se rozumí nejen zajišťování denního provozu na Loretě od jara do podzimu, ale také zajištění a finanční dotování autobusu, který zájemce doveze na mši svatou až před bránu Lorety i zpátky. Autobus projíždí městem, bohužel na některých zastávkách už nikdo nenastupuje. (V Městských sadech to bývali manželé Koišovi a paní Věra Majerová, ti patřili až do své smrti mezi pravidelné účastníky mší na Loretě.)

Pouť na Javořinu je letos naplánována na sobotu 17. srpna a Růžencová pouť především pro členy Spolku na 26. října. Bude-li dost zájemců, vypravíme se ještě na hroznatovskou pouť do Teplé 14. července.

O drobné církevní památky v okolí Chebu se opět postará především Petr Beran, o kapličku u silnice na Svatý kříž rodina Kissova.

ako

Klub křesťanských žen v únoru

Prožíváme přípravu na Velikonoce. Je to radostná doba. Každý sám za sebe daruje Pánu z toho, co považuje za své, a nepláče u toho.

Do této postní doby jsme přešly v našem klubu 11. února z veselice masopustní. Každoročně tak uzavíráme období od Tří králů do Popeleční středy společně s přítelkyněmi z Waldsassenu. Loni jsme masopustní veselici prožívaly u nich i s hudebním "tělesem" Patrika Lavrinčíka, který nás všechny svou hudbou musel rozehřát - tehdy jsme do Waldsassenu přijely za třeskutého mrazu. Letos tato tradice byla opět velmi přátelská, bohužel bez Patrika, ale zaplať Pán Bůh také bez mrazu. Slavilo se a povídalo a hodovalo J. Atmosféru zpestřila společně zazpívaná gratulace paní Helze Malcové k narozeninám "...hodně štěstí zdraví, hodně štěstí zdraví milá Helgo...:-O"; také jsme společně držely palce Patrikovi, právě ten den dělal zkoušku na AMU. Na závěr jsme byly pozvány předsedkyní z Waldsassenu na oslavu 100. výročí založení Spolku katolických žen do Waldsassenu. Předpokládané datum měsíc duben 2013.

Díky všem, které se zasloužily za toto příjemné, přátelské odpoledne.

Spolek Maria Loreto v lednu

Spolek Maria Loreto svolává na úterý 26. února výroční členskou schůzi. Na pořadu bude zpráva o činnosti a hospodaření Spolku v roce 2012 a projednání, na co se Spolek zaměří v letošním roce. Schůze se koná jako obvykle ve farním sále a začne v 15:30. Noví zájemci o členství budou vítáni.

Číst dál...

Hlavní Menu

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.