Klub křesťanských žen v lednu

V měsíci lednu jsme se sešly jen jednou 21. 1. abychom projednaly hlavně organizační a hospodářskou činnost našeho klubu. S hospodařením nás seznámila paní Daniela Dlouhá - pokladní. Konstatovala, že kontrola hospodaření shledala vše v pořádku. Předsedkyně paní Alena Divíšková nastínila nejbližší program klubu, zauvažovaly jsme i o budoucí činnosti. Tyto „suché“ zprávy pak zpestřila paní Jana Karasová krátkou četbou z knížky P. K. Herbsta: O Božím vedení.

Rozpis schůzek KKŽ (vždy v 15 hodin):

21.1.; 11.2. Masopust; 25.2.; 11.3.; 2.4.; 15.4; 29.4.; 13.5.; 27.5.; 10.6.; 24.6.

Spolek Maria Loreto v prosinci

Spolek Maria Loreto připravuje výroční členskou schůzi na konec února. Na pořadu bude také projednání plánu poutí a poutních zájezdů na letošní rok. Bylo by dobře, kdyby na ní členové řekli, kam by rádi jeli. Velmi pěkný byl loňský celodenní poutní zájezd do dvou klášterů, Nového Dvora a Teplé. Petr Beran nás v autobuse seznámil s historií a pamětihodnostmi míst, která navštívíme. Také se zmínil o dalším poutním kostele v péči tepelských premonstrátů, o kostele Navštívení Panny Marie ve Skokách. Tam bychom se snad mohli vydat letos.

Číst dál...

Klub křesťanských žen v prosinci

Vánoce bývají uváděny jako čas pokoje, pohody a splnění přání. To je ale velký nárok, když symbolem dnešních Vánoc je spíš koncept materiálních potřeb. Naše společenství klubu nám ale nabídlo v adventu chvíle pokoje, zklidnění a zamyšlení o zdroji, skrze který čerpáme to pravé bohatství. A o to se zasloužila paní Alena Divíšková, která se s námi o ně rozdělila čtením ze své oblíbené knihy Ans. Gruna "Moje modlitební knížka".

Číst dál...

Spolek Maria Loreto v listopadu

Letošní Růžencová pouť na Kappel byla jubilejní – patnáctá. Opět ji vedl P. Filip Z. Lobkowicz, tu první jako chebský farář, tu patnáctou jako tepelský opat. Při té první v r. 1997 byl poutníků plný autobus, letos jich bylo 35. Počasí bývalo různé.

Číst dál...

Klub křesťanských žen v listopadu

Minulý měsíc nás navštívila slečna Mašková, studující-diplomantka na UK v Praze. Přišla nás, seniorky, požádat o vyplnění dotazníku s názvem: Psychosociální aspekty aktivního životního stylu u starších dospělých. Řešitelské pracoviště je Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzita Karlova v Praze (FTVS UK), psychosociální laboratoř.

Číst dál...

Hlavní Menu

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.