Růžencová pouť na Kappel

Poslední letošní poutí Spolku Maria Loreto bude tradiční podzimní Růžencová pouť na Kappel. Letos je naplánována na sobotu 27. října. Aby se mohli zúčastnit i senioři, kterým cesta do vrchu dělá potíže, mohou po prvních třech zastaveních odejít do baziliky, kde mohou pokračovat v modlitbě růžence a pak autobusem dojet na Kappel na závěrečnou pobožnost. Pouť bude opět zakončena v restauraci Ziegler, kam nás paní Felicitas a Ulrika Hartových spolu s německým Spolkem Maria Loreto zvou na přátelské posezení a pohoštění. Jízdné pro členy Spolku ML 100 Kč a nečleny 150 Kč. Dobrovolníci skupiny Loreta zdarma. Odjezd v 10 hod. z Křižovatky.

ako

Pouť do Nového Dvora a Teplé

Pouť do Nového Dvora a TepléPrvní část naší pouti v neděli 23. října patřila klášteru trapistů v Novém Dvoře. Cestu autobusem nám zpříjemnil pan Petr Beran, který si jako vždy pečlivě připravil zajímavý výklad o pamětihodnostech míst, která navštívíme. Do Nového Dvora jsme přijeli po půl desáté, takže jsme si mohli ještě před mší svatou prohlédnout a koupit některé výrobky trapistů a sester trapistek.

Číst dál...

Spolek Maria Loreto v květnu

Noví dobrovolníci na Loretě

Od 1. května je Loreta otevřena pro návštěvníky denně kromě pondělí. Provoz na Loretě zajišťuje naše dobrovolnická skupina. Dvě členky ze skupiny letos pro zhoršení zdravotního stavu odešly, ale nahradily je dvě nové kvalitní posily, Brigita Loosová a Miroslav Schulz.

Popřejme jim dobré zdraví, a aby se jim práce na Loretě líbila.

ako

Diecézní pouť v Chlumu svaté Máří

Naší první letošní poutí byla diecézní pouť na Chlumu svaté Maří 8. května. Byl to opět pěkný duchovní zážitek a příležitost setkat se s přáteli z ostatních farností. Jedinou závadou bylo, že kapacita kostela nestačila pojmout tak velký počet účastníků a náměstí před kostelem všechny autobusy.

Na červenec máme naplánovánu pouť k trapistům do Nového Dvora. Termín bude včas oznámen v kostele.

ako

Klub křesťanských žen v květnu

Měsíc květen je měsícem mnoha významných výročí. V naší farnosti jsme si připomněli 20 let farní charity. Je to dlouhá doba, takže lze dobře vyhodnocovat činnost této bohulibé, dobrovolné služby. A také i symbolicky odměnit ty, kteří se do této služby zapojili. Z našeho KKŽ již mnohé, které působily také v charitě, nejsou mezi námi. P. Petr Hruška 30. 4. navštívil náš klub a zavzpomínal, informoval o současnosti a vyhlášenou cenu DOBROMYSL 2012 předal všem přítomným členkám za spolupráci v chebské charitě.

Číst dál...

Hlavní Menu

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.