Klub křesťanských žen v dubnu

Virtuální cesta po Svaté zemi

Příjemné a přínosné bylo naše pravidelné setkání 16. dubna. Pozvání přijala paní RNDr Korjenková a v její společnosti jsme si vyposlechly přednášku (řekla nám, že to je vyprávění) o jejích zážitcích z poutní duchovní cesty do Izraele. Tuto pouť vykonala již v roce 2008, ale duchovní obohacení již zůstane navždy. Právě tyto duchovní prožitky byly v celém vyprávění mimořádně v popředí popisu celé pouti. Ve vyprávění o biblických místech nechybělo barvité přiblížení jednotlivých lokalit. Paní doktorka nás jakoby vzala s sebou na tuto pouť a všechny stopy Pána Ježíše nám představila. Z hlavního města Tel Avivu jsme putovaly do Betléma, Judské pouště, do Galileje, Nazareta, na horu Tábor - dějiště proměnění, atd. až do Jeruzaléma. Byly velikonoční svátky a tak cesta Via Dolorosa byla beznadějně ucpaná poutníky. Při putování jsme míjely prastaré olivovníky. Silným zážitkem byly ony chrámové schody, které používal samotný Ježíš. Vyprávění bylo dvouhodinové, ale zcela nás pohltilo. Projely jsme celou zemí, která prý je 400 km dlouhá a asi 40 km široká, takže jsme si přiblížily cesty apoštolů, kteří vše konali převážně pěšky.

Moc děkujeme paní doktorce Korjenkové, že se s námi podělila o nezapomenutelné, vzrušující zážitky. Virtuálně jsme s ní uskutečnily pouť do Izraele, aniž jsme fyzicky opustily naši vlast.

Spolek Maria Loreto v dubnu

Začala poutní sezóna

V květnu zahajuje naše chebská farnost poutní sezónu na Loretě. Mše svaté budou každou druhou a čtvrtou středu v měsíci. V květnu výjimečně druhá středa odpadne; mše sv. je 1. května; na diecézní pouť pojedeme 8. května. Sezonu uzavře poutní česko - německá mše v neděli 7. října. Dopravu opět zajišťuje Spolek Maria Loreto.

Na výroční členské schůzi byl přijat návrh na zvýšení jízdného na 30 Kč. Protože se však finanční situace mnoha seniorů v poslední době zhoršila a některým by zvýšené jízdné znemožnilo pravidelnou účast na mši svaté, rozhodli jsme zvýšit jízdné jen na 25 Kč. Pro nečleny zůstává dál 30 Kč. Bylo by dobře, kdyby více našich farníků využívalo možnost účasti na mši svaté na našem poutním místě. Je škoda, když Spolek musí platit prázdná místa v autobuse.

ako

Spolek Maria Loreto v březnu

Velká křížová cesta poprvé

První letošní akcí Spolku Maria Loreto bylo uspořádání Velké křížové cesty v postní době, a to v sobotu 10. března. Trasa byla na náš popud Spolkem českých turistů dobře a přehledně vyznačena v r. 2011 a organizátor Petr Beran ji v předchozím týdnu celou prošel, aby zjistil, je-li po zimě schůdná.

Číst dál...

Klub křesťanských žen v březnu

V našem klubu se občas setkáme i s hosty, kteří mají neobyčejný život. Jedním z těchto našich hostů byl pan Petr Klokočka, který přijal naše pozvání v měsíci březnu, aby nám řekl pár slov "jak přijal víru". Takto to řekl v úvodu svého vystoupení. Představil se nám s takovou skromností, upřímností a otevřenosti, až mrazilo. Dal nám nahlédnout do počátku své cesty k pozitivní změně ve svém životě.

Číst dál...

S požehnáním pana opata

Spolek maria Loreto v roce 2011

Výroční členská schůze Spolku Maria Loreto se konala v době silných mrazů a nemocí z nachlazení, přesto se sešlo 35 členů a jeden host. V úvodu předseda SML pan opat Filip Lobkowicz vyzval k tiché modlitbě za členky Věru Majerovou, Ludmilu Jiříkovou a Miladu Koišovou zemřelé v loňském roce. P. Petr Hruška poděkoval členům za zájem o naše poutní místo a dobrovolnické skupině za zajišťování provozu na Loretě v době sezóny.

Číst dál...

Hlavní Menu

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.