Spolek Maria Loreto na konci roku

Členové Spolku Maria Loreto se v roce 2011 sešli výjimečně jen jednou, a to v únoru. Druhá schůze, která bývá v listopadu nebo začátkem prosince se tentokrát nekonala. Důvodem bylo to, že náš předseda P. Filip Zdeněk Lobkowicz byl 8. října 2011 zvolen 65. opatem kanonie premonstrátů v Teplé. Členové výboru se shodli, že pana opata, který se připravuje na benedikci a správu kanonie a stále ještě působí jako farář v Mariánských Lázních, nemůžeme nyní zatěžovat a členskou schůzi svoláme až na začátek nového roku. Pan opat Filip Z. Lobkowicz však nepřerušil tradici a 28. října vedl naši Růžencovou pouť z Waldsassenu na Kappel.

Doufáme, že pan opat zůstane předsedou našeho Spolku i v nynějším poslání. Termín letošní první členské schůze do uzávěrky tohoto čísla Zpravodaje ještě nebyl stanoven, bude na konci ledna nebo začátkem února a členi dostanou včas pozvánky.

ako

Klub křesťanských žen v prosinci

Ještě pohled do prosince roku 2011. Setkaly jsme se dvakrát a bylo to velmi příjemné. Jednou mimo náš klub a to na faře, kde nám pan Šulc obrazem - fotografiemi - doplnil jednu z dřívějších přednášek o cestě do Turecka a Iránu. Obrázky nám přiblížily nejen historické a zajímavé objekty těchto orientálních zemí, ale pan Šulc jako zkušený cestovatel po asijských zemích nám přiblížil i obyčejný život tamních obyvatel. Je nový rok 2012 a tak přejeme panu Šulcovi hodně zdraví k dalším výpravám za poznáním, o které se pak s námi podělí. Má v úmyslu navštívit Mexiko a Jižní Ameriku. Šťastnou cestu a Boží požehnání!

Číst dál...

Klub křesťanských žen v listopadu

Ještě pár vzpomínek na naši členku Lídu Jiříkovou: přišla do našeho klubu až v tomto století, ale byla ihned plná iniciativy. Navázala kontakty s německými věřícími a to jak v bývalé východní části, tak i v sousedním Bavorsku. S mnohými představiteli církví, jak evangelické tak katolické, jsme se pak setkávali jejím prostřednictvím.

Číst dál...

Spolek Maria Loreto v říjnu

Na konci poutní česko-německé mše svaté připomenul předseda německého spolku Maria Loreto, že příští rok oslaví spolek 20. jubileum. Spolek pro obnovu a podporu poutního místa Maria Loreto ve Starém Hroznatově byl založen ve Waldsassenu 11. února 1992. Jeho předsedou byl zvolen Ing Anton Hart, který stál v čele spolku až do své smrti v r. 2004.

Číst dál...

Klub křesťanských žen v říjnu

Ani měsíc říjen nebyl v našem klubu setkáním v optimistické atmosféře. Z našich řad odešla další členka paní Anna Kolafová - do nebeského Klubu k našemu Pánu (více na str. 2).

Měsíc září byl radostnější, konkrétně 28. 9. na svátek sv. Václava. Na farní pouť jsme si pozvaly přátele z Waldsassenu jako každý rok. Umí se upřímně veselit a za hudebního doprovodu Patrika jsme společně prožily hezké odpoledne, ukončené mší sv. v kostele sv. Václava.

Hlavní Menu

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.