Spolek Maria Loreto v listopadu

Ohlédnutí za 20 lety činnosti

Na výroční členské schůzi Spolku Maria Loreto v Chebu 25. listopadu si členové připomněli 20. výročí založení Spolku. Předseda pan opat Filip Zd. Lobkowitz přednesl zprávu o dvacetileté činnosti Spolku. Uvedl, že první ustavující schůze se zúčastnilo 19 členů, kteří zvolili výbor ve složení: P. Stanislav Uhlíř, Petr Beran, Alena Kovaříková, Eva Pupáková a Eva Vávrová. Předsedou byl zvolen Otakar Mika.

Číst dál...

Klub křesťanských žen v listopadu

KKŽ: TV Noe a Policie

27. 10. Tentokrát jsme náš klub opustily a zúčastnily jsme se besedy s "televizí NOE" na faře, spolu s farníky, kterým tato akce byla oznámena rovněž v říjnovém Zpravodaji. Televizi NOE reprezentoval ing. Petr Kudela, jeden ze zakladatelů vysílání. Seznámil nás s historií, počátečními potížemi, formací pracovníků – převážně dobrovolníků – sháněním sponzorů. V r. 2006 byla získána licence a mohlo se vysílat.

Číst dál...

Spolek Maria Loreto na říjen

Posledním letošním poutním zájezdem našeho spolku bude jako každoročně 28. října Růžencová pouť z Waldsassenu na Kappel, zakončená přátelským posezením a pohoštěním v restauraci Ziegler. Tuto tradici založil tehdejší předseda německého spolku Maria Loreto Ing. Anton Hart a nyní v ní pokračuje paní Felicitas Hart s dcerou Ulrikou, majitelkou restaurace Ziegler.

Číst dál...

Klub křesťanských žen v září

Zástupce městské policie, vedoucí odd. prevence kriminality pan Václav Plachý, nás podruhé navštívil a to hned první den zahájení činnosti našeho klubu po prázdninách. Přišel nás informovat o stavu kriminality v našem městě. Podle indexu kriminality trestných činů a v porovnání s městy našeho kraje jsme na slušné úrovni.

Číst dál...

Spolek Maria Loreto na červenec

Na sobotu 19. července připravuje Spolek Maria Loreto poutní zájezd do dvou klášterů, premonstrátů v Teplé a trapistů v Novém Dvoře. V Teplé je od 10 hodin mše sv. na památku patrona plzeňské diecéze bl. Hroznaty, kterou bude asi jako každoročně celebrovat otec biskup. Oběd zajistíme v nádražní restauraci, kde jsme již při našem minulém poutním zájezdu do dvou klášterů, ale v opačném pořadí, byli velice spokojeni. Odpoledne pak budeme pokračovat do kláštera trapistů v Novém Dvoře, kde se zúčastníme odpolední modlitby a budeme mít možnost prohlédnout si, případně zakoupit, některé výrobky z dílen a polností mnichů. V sále hostů v trapistickém klášteře je také možné shlédnout film o historii a vzniku kláštera. Tento poutní zájezd se v r. 2012 všem účastníkům líbil, protože i cesta málo obydlenou romantickou krajinou má své kouzlo. Autobus bude odjíždět v 8:30, jízdné pro členy je 150 Kč, pro nečleny 200.

ako

Hlavní Menu

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.