Správa a Rada Lorety

Podrobný popis způsobu pastorační i materiální správy poutního místa Maria Loreto je k dispozici v Organizačním řádu Lorety. Níže jsou proto uvedeny jen ty nejdůležitější body:

Základní organizační nástroje

  • areál Lorety (role symbolu, pohostinnosti a prostoru organizace akcí)
  • tým spolupracovníků (složený ze spolupracovníků farnosti a obou spolků)
  • chebský farář (nese konečnou zodpovědnost za pastoraci i materiální správu)
  • Rada Lorety (složená ze zástupců farnosti a obou spolků)
  • farnost a spolky (spolupracují na základě Základního dokumentu)

Jednotlivé oblasti služby

Za každou ze sedmi oblastí služby je zodpovědný jeden spolupracovník, který se zodpovídá administrátorovi Lorety (kterým je momentálně Petr Hruška).

Rada Lorety

  • Členy Rady Lorety jsou po jednom až třech zástupcích jmenovaných za farnost a za oba spolky.
  • Předseda Rady Lorety je jmenován chebským farářem na základě jeho svobodného výběru z členů Rady Lorety.
  • Hlavními úkoly Rady Lorety jsou načrtávat dlouhodobý pastorační a ekonomický rozvoj Lorety, předkládat návrh rozpočtové kapitoly Lorety do rozpočtu farnosti, odsouhlasovat finančí uzávěrku kapitoly Lorety ve farním rozpočtu a odsouhlasovat chebským farářem navrženou osobu pro jmenování administrátora Lorety, případně navrhovat její odvolání.
  • Dále Rada Lorety dle domluvy může spolupracovat i na dalších úkolech, jako např. aktualizaci Organizačním řádu, inventáře majetku, tvorbě výroční zprávy apod.
  • V současnosti je složení Rady Lorety následující:

Složení Rady Lorety

1. Petr Hruška, administrátor Lorety, Řk farnost Cheb
2. Zdeňka Skubeničová, zapisovatelka, Řk farnost Cheb
3. Alena Kovaříková, Spolek Maria Loreto
4. Petr Novotný, Spolek Maria Loreto
5. Ulrika Hart, Förderverein Maria Loreto
6. Gerhard Mark, Förderverein Maria Loreto

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Doporučujeme

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.