Postní dar pro Hospic - výsledek sbírky

Každoročně jsme v postní době zváni si něco odepřít, a pak to vyjádřené přibližně ve finanční hodnotě darovat na sbírku určenou pro potřeby Charity nazvanou Postní dar či Postní almužna. Každý z nás dává podle svých možností a většinou to nejsou nijak horentní sumy. Někdo z nás by si tak možná mohl říci: „Cožpak těch pár korun, která já mohu dát, něco změní?  Taková částka je přece při dnešních cenách úplně zanedbatelná.“ Ale papež František k tomu ve své exhortaci Evangelii gaudium píše:

Číst dál...

Chebský živý betlém a Tříkrálová sbírka 2015

zahajeni ts 2014 grafika

Chebský živý betlém a tříkrálový průvod

Všechny malé i velké, lidi i zvířátka, zveme ke společnému tříkrálovému průvodu a k vytvoření Chebského živého Betléma, čímž letos také slavnostně zahájíme Tříkrálovou sbírku v Chebu a okolí (viz níže).

SRAZ: v neděli 4. 1. 2015 od 10:45 do 11:00 v zadní části kostela sv. Václava v Kamenné ulici v Chebu

PRŮVOD: v neděli 4. 1. 2015 od 11:00 do 11:30 z Kamenné ulice přes Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad na Františkánské náměstí

BETLÉM: v neděli 4. 1. 2015 od 11:30 v kostele Zvěstování Páně na Františkánském náměstí v Chebu

Od 10:45 do 11:00 bude v zadní části kostela sv. Václava možnost zapůjčení tříkrálového pláště a koruny. Další vlastní betlémské či tříkrálové převleky či rekvizity vítány. Preferujeme převleky za jakákoli zvířátka.

Cestou do Betléma nás bude doprovázet malé stádečko živých zvířátek ve složení: pan Poník, jinoch Oslík, paní Lama a slečna Ovečka. Pan Poník bude pod dozorem svých majitelů z hotelu Stein nabízet svezení malých dětí.

V kostele Zvěstování na Františkánském náměstí pak kolem 11:30 vytvoříme společný Chebský živý Betlém. Zapojit se do něj bude moci každý, kdo bude jakkoli trochu "betlémsky" přioděn.

Tříkrálovým průvodem a vytvořením Chebského živého betlému bude zahájena TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2015 v Chebu a okolí - podrobnosti o vlastní sbírce, jejím průběhu, účelech podpory a možnostech zapojení se najdete dále v článku nebo také na Facebooku.

Tříkrálová sbírka 2015 v Chebu a okolí

Letošní rozdělení regionálního podílu (65% z celku):

Rozdělení zbylých 35%: viz http://www.dchp.cz/trikralova-sbirka/vyuziti

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ: v neděli 4. ledna 2015 průvodem z kostela sv. Václava v Kamenné ulici v Chebu (11:00) do kostela Zvěstování na Františkánském náměstí (11:30) a vytvořením Chebského živého betléma - podorobnosti výše nebo na Facebooku

HLAVNÍ KOLEDOVACÍ DEN: sobota 10. ledna 2015
Na faře se tento den budou od 8:00 hodin scházet skupinky, které pak vyrazí do ulic Chebu a okolí. Po celý den bude koledníkům k dispozici jídlem dobře zásobené zázemí na faře i možnost dopravy na vzdálenější místa a zpět. Po domluvě lze ovšem koledovat již od slavnostního zahájení 4. 1. až do ukončení TS 2015 na Chebsku 14. 1.

KOLEDNÍCI: Pokud se chcete zapojit do koledování, je třeba vytvořit skupinku 3 až 4 koledníků, z nichž alespoň jeden je starší 15 let (vedoucí skupinky). Na podrobnosti se můžete domluvit po slavnostním zahájení (viz výše) nebo od 3. 1. 2015 s Evou Kolafovou na tel. 731 619 729 nebo na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

REGISTRACE: Zaregistrovat se můžete a kasičky, průkazky a kostýmy si můžete vyzvedávat a příslušnou koledovací lokalitu domlouvat ve farní kanceláři v době, kdy je otevřeno: pondělí 5. 1. 2015 a ve středu 7. 1. 2015 od 9:00 do 17:00 hodin. Pokud vám tyto termíny nevyhovují a chtěli byste zaregistrovat jindy, můžete se od 3. 1. 2015 domluvit opět s Evou Kolafovou na tel. 731 619 729 nebo na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Příležitost k registraci bude i po Slavnostním zahájení v neděli 4. 1. (podrobnosti výše v článku nebo na Facebooku).

Skupinek není nikdy dost, a tak Vás prosím, povzbuďte i své příbuzné i kamarády, aby se k nám přidali na tu „cestu za světlem dobrých skutků".

Přeji Vám požehnané prožití adventu i Vánoc a těším se při Tříkráloví sbírce 2015 na viděnou.

Eva Kolafová
Farní charita Cheb

Školení dobrovolníků pro Hospic Sv. Jiří

V termínu od 16. května do 6. června 2014 se bude konat školení zájemců, kteří mají v úmyslu pracovat jako dobrovolníci v Hospici Sv. Jiří. Školení bude probíhat každý pátek (tj. 16. 5., 23. 5., 30. 5. a 6. 6. 2014) vždy od 17:00 do 20:00 hodin na faře v Chebu a bude zahrnovat jak teoretickou, tak praktickou část přípravy. V pátek 13. 6. 2014 bude školení zakončeno exkurzí do Hospice sv. Lazara v Plzni.

Každý, kdo absolvuje kurz, získá osvědčení, i v případě, že se rozhodne nepracovat dál jako dobrovolník. Podmínkou absolvování je účast minimálně na 3 ze 4 lekcí a při závěrečném pohovoru na základě písemných podkladů i znalost tématu lekce, které se někdo případně nezúčastnil.

Školení je zcela zdarma a zájemci se mohou hlásit ihned na tel. 731 619 729 nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Témata kurzu jsou k nahlédnutí ZDE

eko

Kurz pro hospicové dobrovolníky

Kurz pro hospicové dobrovolníky

každý pátek od 16. května do 6. června 2014 od 17:00 do 20:00

farní sál, Kostelní nám. 15, Cheb

Vyškolený hospicový dobrovolník pomáhá dle možností a potřeb rodině vážně nemocného v oblastech neodborné praktické výpomoci, péče či osobní podpory umírajícího a jeho rodiny. Každý, kdo absolvuje kurz, získá osvědčení, i v případě, že jako dobrovolník zatím pracovat v Hospici nebude. Podmínkou absolvování je účast minimálně na 3 ze 4 lekcí a při závěrečném pohovoru na základě písemných podkladů i znalost tématu lekce, které se někdo případně nezúčastnil. Školení je zdarma a zájemci se mohou hlásit ihned na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo tel. 731 619 729. Témata kurzu:

1. Představení činnosti Hospice Sv. Jiří, o.p.s. (16. 5. první část)

1. Dobrovolnictví v domácím hospici (16. 5. druhá část)

2. Psychická problematika dobrovolnictví v domácím prostředí (23. 5. první část)

2. Praktický výcvik komunikace s klientem (23. 5. druhá část)

3. Otázky komunikace s nemocnými, rodinou a pozůstalými (30. 5.)

4. Seznámení s ošetřováním nevyléčitelně nemocného (6. 6. první část)

4. Spirituální problematika nemoci, smrti a zármutku (6. 6. druhá část)

•   Exkurze do Hospice sv. Lazara v Plzni: pátek 13. 6. 2014

•   Závěrečný pohovor s dobrovolníkem: 23. – 27. 6. 2014 dle domluvy

Těšíme se i na vás, dejte vědět svým přátelům a známým!                   

Eva Kolafová

Tříkrálová sbírka 2014 - výsledky a využití

Výsledky Tříkrálové sbírky 2014 v Chebu a okolí

Tisková zpráva

pdf  TS 2014 Tisková zpráva - výsledky a využití (433.42 kB)

TS 2014 - rozdělení výtěžkuČtrnáctý ročník Tříkrálové sbírky v Chebu a okolí, která se konala od 1. do 14. ledna 2014, vynesl podle předběžného sčítání 156 490 Kč a 100 € (po předběžném přepočtu 159 350 Kč), což je opět nárůst oproti předchozímu roku, kdy jsme vykoledovali částku 150 183 Kč a 151 € (tj. 154 061 Kč).

Místní podíl, který je 65% z celkové vykoledované sumy (tj. předběžně 103 578 Kč), bude jako obvykle použit na podporu charitních projektů a projektů sociálních služeb přímo v Chebu a bude rozdělen takto:

Číst dál...

O čem byla beseda Jiřiny Šiklové?

18. února se v prostorách Vyšší odborné školy v Chebu konala beseda socioložky Jiřiny Šiklové na téma její nové knihy Vyhoštěná smrt. Besedu pořádalo občanské sdružení Komunitní osvětové společenství a obecně prospěšná společnost Hospic Sv. Jiří a k radosti organizátorů přišlo 110 návštěvníků a výtěžek z dobrovolného vstupného byl 2 636 Kč a 2 centy.

Moc děkujeme všem, kteří si přišli poslechnout besedu o tabuizovaných a společností nepřijímaných otázkách, a přispěli tak na činnost Hospice Sv. Jiří.

Alena Votavová

Tříkrálová sbírka 2014 - pozvání

Adventní i vánoční čas zpravidla uběhne rychle jako voda a přehoupneme se do ledna, kdy slavíme svátek Tří králů a pořádáme charitní Tříkrálovou sbírku.

Úvodní schůzka bude probíhat na faře už 18. prosince 2013 od 16:30 do 17:30 hodin, kde bude první možnost registrace vedoucích skupinek, rozdělení ulic a vyzvednutí plášťů, kalendářů atd.

Slavnostní zahájení se bude konat v obřadní síni Městského úřadu v Chebu v pondělí 6. 1. 2013 od 16:30 hodin. Zveme na něj co nejsrdečněji všechny koledníky i vedoucí skupinek. Tam se společně sejdeme, aby skupinky přijaly požehnání pro Tříkrálovou sbírku 2014 a mohly ho rozdávat tam, kam přijdou. Pak tedy již mohou koledníci vyrazit do ulic a podle možností koledovat i v průběhu týdne.

Číst dál...

Druhé poděkování od Jindříška

Vážení farníci a příznivci, milí dárci,

děkujeme Vám jménem Farní charity Cheb, ale hlavně jménem malého Jindříška, za Vaše dary, kterými jste přispěli na jeho další léčbu. Částka 49.240 Kč, pokryje již nyní v lednu náklady na další pobyt v lázních Klimkovice a zbytek rodina využije na nákup stabilizačního obleku Therasuit, který při pravidelném používání umožňuje kontinuální zlepšování Jindříškova zdravotního stavu.

Celá rodina moc děkuje všem, kteří přispěli byť i sebemenší částkou, protože všichni dohromady dokázali pomoci ve velké věci.

eko

 

Jindříškova terapie v Klimkovicích

Jindříšek RadaPamatujete ještě na příběh malého Jindříška, kterému vloni na podzim velmi pomohla finanční podpora i některých z vás (viz např. článek Vyslyšená prosba)? Dále v článku přinášíme zprávu od jeho maminky, jak Jindříškovi prospěla terapie, kterou si takto mohl dovolit. Zároveň se připojujeme k její prosbě o další podporu. Příspěvky pro Jindříška je možné posílat do konce roku 2013 na účet Farní charity Cheb u Poštovní spořitelny, č. účtu 220 699 597 / 0300, VS 2800 (do zprávy pro příjemce uveďte: JINDŘÍŠEK). Pošlete-li na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. příslušné údaje, můžete dostat potvrzení o daru k odečtu od základu daně. Tuto prosbu je možné šířit také pomocí tohoto odkazu: www.jindrisek.farnostcheb.cz

Vážení a milí,

jak mnozí z vás už vědí (viz např. článek Vyslyšená prosba), máme čtyřletého syna Jindříška, který trpí poruchou chůze, rovnováhy a koordinace pohybu, šilhavostí a lehkou mentální retardací.

Číst dál...

Františkolázeňská 24hodinovka pro Patu

Františkolázeňská 24hodinovka

www.24beh.cz

Běžecký benefiční happening odstartuje v sobotu 16. 11. 2013 ve 14:00 ve Františkových Lázních u hotelu Windsor (Ruská ul. 72) a bude ukončen v neděli 17. 11. 13 ve 14:00 na stejném místě.

Trasa měří 1150 m a vede parkem v blízkosti Aquafora a hotelu Pawlík.

Podrobnosti dále v článku či na uvedeném webu...

  pdf  FL 23hodinovka 2013 - Půlnoční meditace Od totality k naději

Číst dál...

Národní potravinová sbírka

Na sobotu 16. listopadu 2013 je vyhlášena Národní potravinová sbírka. Tento den budou občané mít možnost v rámci sbírek trvanlivých výrobků v hypermarketech a supermarketech také přispět.  Zcela jednoduše mohou část svého nákupu věnovat dobrovolníkům, kteří je budou za tímto účelem v prostorech supermarketů vybírat.

Číst dál...

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.