Články s přeshraniční tématikou

Závěr sezóny

V polovině října se brána Lorety pro návštěvníky otevřela v tomto roce naposledy. Ještě v neděli 2. listopadu bude na Loretě jako každý rok na památku všech věrných zemřelých sloužena německá mše sv. od 15:00 hodin. V sobotu 8. listopadu pak Loretu připravíme na zimní přestávku (dobrovolní pomocníci se sejdou v 9 hodin před farou, odvoz bude zajištěn a menší pohoštění po práci také). Novou sezonu zahájíme jako vždy na Květnou neděli, v r. 2015 to bude 29. března, a pravidelný denní provoz začne 1. května.

V říjnu se každoročně scházejí čeští a němečtí mariánští ctitelé ke společné mši svaté. První celebroval v r. 1993 tehdy nově ustanovený plzeňský biskup Mons. František Radkovský v kostele Nesv. Trojice ve Starém Hroznatově, od r. 1994 se tyto poutní česko-německé mše sv. slaví na Loretě. Letošní česko-německou poutní mši sv. sloužil pan opat Filip. Z. Lobkowitz spolu s P. Hruškou a P. Herbertem Hautmannem. P. H. Hautmann letos v květnu oslavil 80. narozeniny, odešel do důchodu a požádal, aby dárci místo narozeninových osobních dárků věnovali příspěvky na Loretu, ke které má jako chebský rodák dlouholetý vztah. Byla z toho veliká sbírka, za kterou předseda německého spolku Erwin Sommer před zahájením mše sv. poděkoval.

Pan opat v homilii připomněl 350. výročí poutního místa, vzpomněl Ing. Antona Harta, který se zasloužil o jeho záchranu a poděkoval všem, kteří na Loretu přicházejí uctít Matku Boží. Při mši sv. odpovídal a zpíval každý ve svém jazyku a tentokrát zcela výjimečně čeština převládala. (Pak jsme se dozvěděli, že za hranicemi byla lidová slavnost brambor – Kartoffelfest , které někteří Němci dali přednost před poutní mší).

Další neděli 12. října byl v kostele sv. Ducha koncert, na kterém účinkovalo „Neualbenreuther Zwio“ a další skupiny se starými lidovými hudebními nástroji. Návštěvníků bylo tolik, že kromě kostela byly obsazeny i oba kůry a ti, na které se nedostalo místo uvnitř, zaplnili i ambity. Službu měla Anička Skoupá a než celou Loretu po odchodu takového množství návštěvníků uklidila, bylo 18:30. Ale nestěžovala si. Byla to její poslední služba v letošní sezóně. Tak zase až na jaře, Aničko!

ako

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Doporučujeme

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.