Články s přeshraniční tématikou

Vánoční pozdrav jáhna

Pozdrav vyšel v německé verzi ve vánočním listu Spolku pro zachování a podporu poutního místa Maria Loreto Waldsassen.

Milí bratři a sestry,

vážení přátelé Maria-Loreto,

Často komplikovaná a dramatická historie západního cípu Republiky, soužití Čechů a Němců, estetické kvality této krajiny s jejím specifickým světlem, to a mnohé další propůjčují území Chebska jeho charakteristický genius loci. Sousední waldsassenská krajina je ve svém duchu jiná. Je to dosud krajina zcela benediktinská: pravidelně uspořádaná, vnitřně vyrovnaná a jakoby ponořená v staletém pokoji, i když cítíme, že náboženský prvek, který je zdrojem tohoto pokoje, je dnes žit již méně vědomě.

Na české straně obou krajin leží Maria – Loreto, nedávno povstalé z trosek. Nejeden si již pomyslil, že je to stavba docela nepotřebná, jež kdysi spolykala spoustu peněz. K čemu je barokní komplex Maria – Loreto vlastně dobrý? Má nějaký smysl?

Věřím, že ano. Maria Loreto, spojené pupeční šňůrou růžencových zastavení s nedalekým Kapplem, se zdá být vyslancem krajiny dosud vnitřně křesťanské, kterou bylo kdysi i Chebsko. Možná že největší služba jeho mlčenlivé existence spočívá dnes v tom, ukazovat stvořitelskou moc křesťanské Víry českému vnitrozemí a neúnavnou Naději na budoucnost chebského regionu. Ruiny nemají poslední slovo.

Drazí, přišel Advent. Jako lidé dobré vůle se chceme připravit na příchod Ježíše Krista. Mnoho napětí a problémů, jež otřásají naší dobou, často nalézá paralely v životě obou krajin. Čas Adventu nemá být pouze časem zostřeného vidění toho podstatného, ale také časem, v němž sílí citlivost vůči bližním. Často bývá osobní oběť jediným řešením národních i světových problémů, jak o tom svědčí vánoční příběh Ježíšův i příklad Jeho učednice svaté Anežky, výročí, jejíž kanonizace jsme si 12. listopadu připomněli.

Modleme se za sebe, abychom v našem chebském Betlému nalezli každý odvahu a radost k dávání i v přijímání…

PAX ET BONUM

fr. Richard-Maria P.

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Doporučujeme

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.