Články s přeshraniční tématikou

Zimní mše v Chyši Panny Marie

Neobvyklou zimní pouť jsme prožili na svátek Neposkvrněného početí Panny Marie ve čtvrtek 8. prosince. Mše svatá byla stanovena na 18 hodin. Vyjížděli jsme z Chebu autobusem v 17:30 vybaveni baterkami a teplým oblečením. Jel s námi i pan farář P. Petr Hruška. Jízdné se nevybíralo, doprava byla adventním darem Spolku Maria Loreto. Projížděli jsme známou cestou, ale k nepoznání jinou v té prosincové tmě. Na prostranství před Loretou ani v ambitech žádné osvětlení není, jen v kapli se svítilo. Loretánská kostelnice Marta Juricová s Boženou Strachotovou ji pěkně pro bohoslužbu i poutníky připravily. Aby nebylo poutníkům zima, přinesly na lavice podsedáky a obětní svíčky umístily nad oltář, do výklenků a všude, kde to bylo možné. Svíčky prostor nejen osvítily, ale i trochu ohřály. P. Richard přivezl „z náboženství“ dva hochy a tři dívenky (hezky pak četly při mši přímluvy) a ti obsadili poslední zbylá místa.

Před zahájením mše svaté se zhaslo nástropní světlo a v kapli zářila jen Madona a svíčky. Připomínka chyše v Nazaretě, kde Maria přijala poselství archanděla Gabriela, byla velmi intensivní.

Mše skončila, chyši zalilo opět elektrické světlo a my se vrátili do reality a do vyhřátého autobusu. Na Loretě zůstala jen Marta Juricová s Boženou Strachotovou, aby vše uklidily a posvátné místo se mohlo znovu ponořit do přerušeného zimního spánku.

ako

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Doporučujeme

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.