Články s přeshraniční tématikou

Podivuhodné "M" jako Maria

To, že na hroznatovské Loretě je pět věží, jako je písmen ve jménu Panny Marie, je celkem známo. Ale že těchto pět písmen označuje také pět poutních míst, jejichž spojením na mapě vznikne písmeno M, je už známo méně. A jedním z těchto míst je Maria Loreto.

M začíná u městečka Fuchsmühl. V okolí byly doly na železnou rudu. Jeden horník tam byl kdysi při práci zasypán a jeho usilovná modlitba k Panně Marii ho zachránila od jisté smrti. Od té doby byla Panna Maria v této oblasti velice uctívána a podle zápisů ve starých kronikách také často pomohla v obtížných situacích. Fuchsmühl leží asi 5 km severozápadně od Wiesau.

Druhým místem (na mapě šikmo nahoru na sever) je nám známý Kappel a barokní kostel Nejsv. Trojice. V jeho blízkosti jsou poslední dvě zastavení Růžencové cesty vedoucí z Waldsassenu. Kappel je při jasném počasí vidět z Lorety a je dílem stejného architekta G. Dienzenhofera, jako Maria Loreto.

Třetím místem písmene M je Leonberg. Leží v blízkosti Mitterteichu a v městském znaku má červeného draka. Ten je také znakem cisterciáckého kláštera ve Waldsassenu, s nímž byl Leonberg od 13. století v těsném spojení. Je zde barokní kostel sv. Leonharda.

Čtvrté místo je naše Maria Loreto, od Leonbergu na severovýchod. Na mapě ho budeme nejhůře hledat, protože Starý Hroznatov je ze všech těchto pěti míst nejmenší. To ovšem neplatí o poutním místu, to bylo z této pětice nejznámější a nejvíce poutníky vyhledávané.

Posledním místem je Tirschenreuth s  Fatimským kostelem (Fatimakirche). Původní barokní kostel budovaný v létech 1855 – 1863 byl v roce 1953 přestavěn v novogotickém slohu. Zajímavostí je zvonková hra umístěná na průčelní zdi kostela. Rozezní se čtyřikrát denně, v 9:05, ve 12:05, v 18:05 a ve 21:55.

Zkuste si těchto pět míst na mapě najít a od prvního do pátého spojit. Vznikne větší M, trochu doleva vykloněné.

ako

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Doporučujeme

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.