Zazimování Lorety

Když jsme v sobotu 9. listopadu ráno přijížděli na „ zazimovací brigádu“ na Loretu, byla tak hustá mlha, že jsme Loretu ze silnice téměř neviděli. Sešlo se nás jedenáct, pět mužů a šest žen. Páni Čejka, Bača a Novotný opatrně sundávali obrazy ze stěn a uskladňovali je v kostele, skládali lavice a stoly a dávali je do skladu.

Číst dál...

Závěr sezóny

V polovině října se brána Lorety pro návštěvníky otevřela v tomto roce naposledy. Ještě v neděli 2. listopadu bude na Loretě jako každý rok na památku všech věrných zemřelých sloužena německá mše sv. od 15:00 hodin. V sobotu 8. listopadu pak Loretu připravíme na zimní přestávku (dobrovolní pomocníci se sejdou v 9 hodin před farou, odvoz bude zajištěn a menší pohoštění po práci také). Novou sezonu zahájíme jako vždy na Květnou neděli, v r. 2015 to bude 29. března, a pravidelný denní provoz začne 1. května.

Číst dál...

Překvapivý dar

Předseda německého spolku Maria Loreto ve Waldsassenu pan Erwin Sommer našel u vchodu do svého domu dvě igelitové tašky. V jedné byla na plátně ručně malovaná kopie byzantské ikony upevněná na starém dřevě, zlatě gravírovaná a s certifikátem pravosti, ve druhé kopie známé ikony Panna Maria ustavičné pomoci.

Číst dál...

Nové obrazy

Na Loretě letos přibyly dva obrazy do Mariánského cyklu, a to Narození Panny Marie a Zasnoubení Panny Marie s Josefem. Jsou opět dílem akademického malíře Jaroslava Šindeláře a liší se od těch, které umělec vytvořil na začátku cyklu. Tehdy používal i jinou techniku a jiný materiál (na příklad do černé barvy dával albánský asfalt i písek - obraz Narození Ježíše). V pozdějších obrazech Mariánského cyklu se více hlásí k odkazu baroka.

Číst dál...

Koncert k "narozeninám"

Krásným podzimním odpolednem se z poutního kostelíku Svatého Ducha v sobotu 13. 9. 2014 nesly tóny koncertu, který pořádal Spolek Maria Loreto. Oslavily tak 350 let, které uplynuly od jeho vybudování.

Účinkoval Chrámový sbor z Chebu, sbor pod vedením sbormistryně Heleny Müllerové, na varhany hrála M. Wolfová, na housle J. Wolf, na violoncello C. Pimek a sólovým zpěvem doprovodil J. Nerad.

Číst dál...

Důstojná vzpomínka na ing. A. Harta

Letos 16. června uplynulo sto let ode dne, kdy se v údolí pod Loretou narodil Evě Hartové, manželce majitele keramického závodu v Novém Hroznatově, první syn. Dostal jméno Anton a byl čtvrtým dítětem v této zbožné rodině. Jeho památku jsme uctili na svátek Sv. Trojice v neděli 15. června mší svatou na Loretě, o jejíž záchranu se Ing. A. Hart nejvíce zasloužil.

Číst dál...

Rušný vstup do jubilejní sezóny

Letos vzpomínáme 350. výročí od založení poutního místa Maria Loreto. Jubilejní sezonu zahájila 1. května mše sv. v kostele sv. Ducha, májová pobožnost v Chýši Panny Marie a promluva bratra Richarda u kříže v meditační zahradě, kam jsme došli průvodem kolem areálu.

V neděli 4. května si na Loretu přijeli motorkáři k panu faráři Petrovi pro požehnání a posvěcení svých rychlých strojů před novou sezónou. Opravdový ruch byl na Loretě 8. května a v následujícím víkendu. Přijeli poutníci z Moravy, z Prahy i z Německa, v kostele a v Chýši se střídaly bohoslužby a na parkovišti autobusy.

Vietnamští katolíci z celého Česka se jednou za rok setkají na Loretě k poutní slavnosti. Letos to bylo v neděli 18. května. Do kostela jdou průvodem, v jehož čele nesou ozdobenou Madonu a vlajky míst, kde našli nový domov. Letos museli průvod pro silný liják uspořádat v ambitech. Vietnamská bohoslužba budí vždy velký zájem ostatních návštěvníků Lorety. Odpoledne zde měli pouť Němci z Bavorska, takže Loreta plnila svoje poslání být místem mezinárodního setkávání, kde každý najde útěchu a povzbuzení.

Zachránce Lorety Ing. Anton Hart - mše k 100. výročí narození

Anton Hart - busta Maria LoretoLetos 12. června uplyne 100 let od narození Ing. Antona Harta a 15. září deset let od jeho úmrtí. Připomeňme si alespoň stručně jeho životopis.


Mše svatá k uctění památky Ing. Antona Harta bude na Loretě v neděli 15. června od 15 hodin a hlavním celebrantem bude pan opat Filip Zd. Lobkowicz, hudební doprovod zajistí chebská schola pod vedením Heleny Müllerové.
Anton Hart se narodil jako páté dítě v údolí pod Loretou, kde měl jeho otec továrnu na keramické výrobky. Rod keramiků Hart zde sídlí od 17. století. Anton Hart vystudoval v Chebu německé gymnázium, v Bechyni keramickou školu, kde se naučil česky a ve Zwickau techniku. V roce 1934 převzal po otci jako mladý inženýr vedení továrny. V r. 1940 po vypuknutí války, musel narukovat a na ruské frontě byl v r. 1943 těžce raněn. Po válce se vrátil domů a v r. 1946 byl s rodiči a sestrami zařazen do odsunu. Po kratším pobytu v Neualbenreuthu našel nový domov ve Waldsassenu, kde vybudoval z válkou zničené cihelny dobře prosperující firmu HART Keramik, a.s. V r. 1951 se oženil s Felicitou Steiner, dcerou majitele pivovaru Ziegler-Bräu. V r. 1956 převzal v Schirndingu další zkrachovalý důl a cihelnu a také zde vybudoval moderní keramickou továrnu. Rodina se rozrostla o dceru Ulriku a syny Antonína Wolfganga a Andrease Luise.

Číst dál...

Loreta v tragickém 20. století

Poutníci z Čech, Bavorska a Saska přicházeli na Loretu stále v hojném počtu a netušili, jaký tragický osud toto posvátné místo postihne ve druhé polovině 20. století.

V roce 1914 vypukla 1. světová válka, hranice byly uzavřeny. Ale v roce 1915 přípravy na oslavu 250. výročí milostné sochy Panny Marie pokračovaly. Na Loretu přicházela procesí z různých míst (i z Bavorska!). Slavnosti vyvrcholily v listopadu r. 1915 za účasti vysokých církevních hodnostářů a Madona dostala zlacenou svatozář, dar od místního mecenáše. Celkem Loretu v tomto slavném jubilejním roce navštívilo 20 400 osob.

Číst dál...

Loreta - den druhý

S výstavbou totálně zničené Lorety se začalo v roce 1992. Za jedenáct let už bylo poutní místo zcela obnovené a upravené a nastal Den druhý - zpřístupnit jej denně poutníkům. Tehdy vznikla u chebského Spolku Maria Loreto skupina jedenadvaceti dobrovolníků, kteří byli ochotni na Loretě zajišťovat od května do října provoz.

Číst dál...

Otevírání Lorety

Tradiční jarní  brigáda na Loretě v sobotu 20. dubna od 10 hodin. Kromě úklidu je tam třeba také předělat (t. j. vyvrtat a upevnit)  skoby na zavěšení obrazů a přidělat dvě nové záchytky na popisky. Dopravu na Loretu zajistíme, sraz před farou v 9:30.

Zahajovací mši svatou nové sezony pak budeme na Loretě slavit ve středu 1. května 2013 od 15 hodin. Další mše svaté zde pak budou pravidelně každou druhou a čtvrtou středu v měsíci od 15 hodin (s výjimkou 8. května, kdy jedeme na diecézní pouť do Kladrub).

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Doporučujeme

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.