Meditační zahrada v nové úpravě

Hřbitov u hrozňatovské Lorety byl posledním místem odpočinku obyvatel z osmi obcí, které patřily do farnosti Starý Hrozňatov. (Jména těchto obcí najdeme na pamětní desce pod hřbitovním křížem.) Na jedné z informačních tabulí v levém ambitu Lorety pak vidíme, jak vypadal rozsáhlý hřbitov původně a co z něj po rocích zkázy zbylo.

Číst dál...

Začátek sezóny

Letošní sezóna na našem poutním místě Maria Loretu začne v dubnu. Na Květnou neděli 1. dubna se jeho brány otevřou pro první návštěvníky. Dotazy a objednávky návštěv skupin z různých cestovních kanceláří na nastávající sezónu přicházejí už nyní.

Mariánská místa Loreta

Obydlí, ve kterém žila Svatá rodina v Nazaretě, sestávalo ze dvou částí, a to z místnosti ve skále a zděné venkovní části. V době křižáckých válek na konci 13. století nechal zámožný italský šlechtic de Angeli zděnou část rozebrat a přepravit po moři do Itálie, kde poblíž přístavu Ancona na vrchu Loreto dal kameny znovu postavit do původního půdorysu. Brzy vznikla legenda, že nazaretský domek přenesli z Nazareta na Loreto andělé na svých křídlech, aby ho zachránili před znesvěcením.

Číst dál...

Maria Loreto je připraveno na zimu

  • Poutní sezonu na Maria Loretu jsme ukončili v neděli 16. října, týden po slavné česko-německé poutní mši svaté. Tu celebroval 2. října náš pan farář P. Hruška. Kostel sv. Ducha měl 15. jubileum, (6. října 1996 ho vysvětil plzeňský biskup Mons. Radkovský). Mše sv. byla česko-německo-latinská, zpívali jsme...

    Číst dál...

Proč je poutní česko-německá mše první neděli v říjnu

První říjnovou neděli se každoročně sejdou na Maria Loreto čeští a němečtí katolíci ke společné mši svaté. Slouží ji většinou náš pan farář spolu s německým knězem. Několikrát přijel na tuto mši svatou i pan biskup z Plzně nebo z Regensburgu. Z Waldsassenu přicházejí poutníci v pěším procesí s poutnickou vlajkou, (my se přepravujeme raději autobusem).

Číst dál...

Návštěva z Budějic

Na konci září přijela na Maria Loreto skupinka pěti mladých žen z Českých Budějovic. Byl jasný slunečný den a z Lorety byl krásný výhled do daleka na všechny strany. To ocenily, jezdí na „jejich Loretu“ v Římově, která nemá tak výjimečně dobré umístění, stojí uprostřed obce. Ale na rozdíl od „naší“ Lorety je v Římově zachovaná celá křížová cesta.

Číst dál...

Poděkování svatební

Martin & Marie VrátníkoviVážený pane faráři, milý Petře,

chtěli bychom Ti s Mariánkou a našimi rodiči srdečně poděkovat za skvělý svatební obřad a dobu, kterou jsi nás na tento životní krok připravoval. Vryl se nám hluboko do srdce a krásně jsme si náš velký den užili.

Velký dík patří ovšem také paní Tumidalské za nádhernou květinovou výzdobu, farnímu sboru za překrásný hudební doprovod, paní Divíškové s kamarádkou za ochotu a trpělivost při zdobení Lorety a panu Beranovi za to, že rozezvučel zvony. Výčet těmito jmény samozřejmě nekončí, děkujeme všem, kteří nám přímo či nepřímo pomohli. Pán Bůh Vám to zaplať. 

Marie a Martin Vrátníkovi

Kolik je u nás Loret?

Zima je už za námi, jaro se nesměle hlásí a na Maria Loretu začne obvyklý ruch. Až přijedete příště na Loretu, prohlédněte si v levém ambitu loni instalované informační tabule. Na jedné z nich je mapa, na které jsou vyznačeny všechny lorety v Čechách a na Moravě. Barevně jsou označeny ty, které už byly zničeny, nebo slouží zcela jiným účelům.

Číst dál...

Zvony budou zvonit samy

K milým, ale nelehkým úkolům služeb na Loretě patřilo polední vyzvánění. Letos budou mít práci usnadněnu. Německý spolek Maria Loreto zajistil automatické elektrické ovládání zvonů. Odborná firma měla zařízení instalovat již v listopadu loňského roku, ale pro špatné počasí byly práce přeloženy na jaro.

ako

Loreta spí zimním spánkem

Zimní spánek Lorety nebyl pro velkou sněhovou nadílku narušen ani na svátek sv. Jana evangelisty. Velikonoce jsou letos také až na konci dubna, takže naše poutní místo je dosud tiché a žádné nové zprávy z Lorety nejsou. Vrátíme se tedy alespoň trochu do minulosti, jestli neobjevíme – v jubilejním roce Chebu- také nějaké jubileum vztahující se k našemu poutnímu místu. V brožuře Maria Loreto od E. Bidmon jsme našli dvě.

Číst dál...

Zprávy z Lorety

Letos našim ochotným pracovníkům, kteří přišli připravit Loreto po rušné sezóně na zimní odpočinek, počasí nepřálo. Ani oheň na opečení připravených špekáčků nehořel.

Ale Anička Skoupá našla řešení. V ambitu na stolech připravila na polední přestávku malý „raut“. Vedle teplých párků a špekáčků připravila pro každého na tácky několik druhů výborných zákusků, které sama napekla. Měly takový úspěch, že Anička musela rozdávat recepty.

Číst dál...

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Doporučujeme

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.