Denně desítky lidí

Po rušné sezóně se nyní Loreta ponořuje do zimního klidu. Letošní sezóna začala poslední zimní den, 20. března, protože Velikonoce byly již začátkem dubna. Po zimě byla Loreta nevábná, v ambitech zbytky malty po zednících, na promrzlých stěnách Chyše se srážela voda, vítr roznášel suché listí do všech prostor. Naše služby uklidily, co mohly, a v sobotu 10. dubna jarní brigáda celý areál upravila. Od 1. května do 1. října byla Loreta otevřena denně od 10:30 do 16:30, v září byla každé  pondělí zavřená a do 17. října jsme zajišťovali provoz jen o víkendech. I když letošní sezóna byla poněkud slabší, (i zde se projevila krize), přicházelo denně kolem sta návštěvníků, o víkendech více než 200.

ako

"Loretánské" obrazy

Stěny křížových chodeb na Maria Loretu kdysi zdobilo 26 velkých olejomaleb. Lidově se jim říkalo „tichá zastavení“. Znázorňovaly „milostiplný život a zázračné působení Panny Marie na zemi i v nebi“, jak napsala Sr. M. Illuminata Hart v  brožuře o hroznatovské Loretě, vydané v r. 1992 na začátku její obnovy. Všechny obrazy nenávratně zmizely, nic po nich nezůstalo, jen názvy v jedné staré modlitební knížečce pro poutníky.

Číst dál...

Evropa bez hranic

 • V letošní sezóně přicházejí na Loretu ráno jako první řemeslníci. Když přijede naše služba, už jsou vstupní vrata otevřena, z toalet je natažen elektrický kabel a míchačka připravuje maltu. Ambity dostávají novou omítku a barevný nátěr. Také všechna poškozená místa na venkovních zdech už byla opravena.

  Číst dál...

Zprávy z Lorety

 • Na Loretě zůstanou na P. Petra Bauchnera trvalé připomínky. Co tam udělal užitečných oprav a úprav! Promyšleně, precizně, účelně. Nahrazoval řemeslníky různých profesí, pouštěl se do těžké fyzické práce, mnohdy i velmi nepříjemné. Na úklidových brigádách byl první a jako poslední odjížděl. Nejde vyjmenovat, co všechno na Maria Loretu udělal. Třeba ten živý plot u ohrazení areálu. Tak o ty malé rostlinky dva roky pečoval, že zhoustly a zesílily a už jsou z nich pěkné keříky. Jednou z jeho posledních prací bylo upevnění informačních tabulí na kamenné stěny ambitů. „Musím si pospíšit, v pět hodin mám odevzdat do půjčovny vrtačku,“ oznámil, když v půl třetí odpoledne zahajoval první etapu – usazení šroubů na závěsy. Stihnul to. Na Loretě je třeba stále něco opravovat a vylepšovat. P. Petr Bauchner tu bude moc chybět. (A nejen na Loretě).
 • O květinovou výzdobu na Maria Loretu se nyní stará paní Brigita Loosová. Květiny sama dodává a pak je vkusně a nápaditě aranžuje před obětním stolem v kostele sv. Ducha, na oltáři v Chyši Panny Marie a také v ambitu. I když má jako kostelnice plno dalších povinností, ochotně se ujala tohoto úkolu na dalším zvelebením našeho poutního místa.

aln

Zprávy z Lorety

Studené jaro ovlivnilo návštěvnost

 • Letošní studené jaro ovlivnilo i začátek sezóny na Maria Loretu. Návštěvníků v deštivých, větrných a chladných dnech ubylo a také několik členů naší dobrovolnické skupiny onemocnělo. Proto jsme letos poprvé přikročili k nouzovému opatření a se souhlasem pana faráře P. Bauchnera nebyla v květnu v pondělí Loreta otevřená. (Výjimkou bylo jen svatodušní pondělí 24. května.)
 • Jednou za rok se sejdou vietnamští katolíci z celé Plzeňské diecéze na Loretě, aby se poklonili Matce Boží Panně Marii. Letošní pouť uskutečnili 16. května stejně slavnostně jako v minulých letech s průvodem s vlastní soškou Madony a mší svatou. Po tomto duchovním programu přišel čas na posezení nad doneseným občerstvením. Naše služba - Anička Skoupá s Martou Juricovou - jim vynesly stoly a lavice a po skončení slavnosti také všechny odpadky (a že jich bylo!) uklidily.
 • Volné pondělí 17. května využili členové dobrovolnické skupiny LORETA ke společnému zájezdu do Mariánských Lázní. Dopoledne navštívili park Boheminium, kde je více než 30 miniatur nejzajímavějších staveb Česka, poobědvali v hotelu Paris, odpoledne je pan vikář v kostele Nanebevzetí Panny Marie seznámil s historií kostela a jeho vybavením a po společné modlitbě ještě stihli zpívající fontánu na kolonádě a vystoupení mažoretek s doprovodem řízné dechovky. Počasí bylo ten den výjimečně slunečné, jen jsme litovali, že pět členů skupiny se pro nemoc nemohlo hezkého zájezdu zúčastnit.

ako

Zprávy z Lorety

I v zimních měsících zastavovala před Loretou auta a motorizovaní poutníci zkoušeli, jestli by nebyla náhodou otevřená. Brigáda na jarní úklid bude sice až 10. dubna, ale dobrovolnická skupina Loreta zahájí provoz na Loretě už v posledních dvou březnových víkendech. Otevřeno pak bude také o víkendech v dubnu a pravidelný denní provoz bude zahájen 1. května, kdy bude také na Loretě vikariátní pouť.

ako

Zprávy z Lorety

 • První bohoslužba v letošním roce na Loretě bude v úterý 30. března. Křížová cesta s bohoslužbou slova byla v minulých letech na Loretě v sobotu před Květnou nedělí, letos to tedy bude na začátku Svatého týdne, v úterý 30. 3. od 15 hodin. Jako v předchozích létech bude na Loretě slavena mše sv. na 2. neděli velikonoční   11. dubna, opět od 15 hodin.
 • Vikariátní pouť bude v neděli 1. května a bude zahájen v 10 hodin. Tím bude také na Loretě zahájena poutní sezóna.
 • Mše sv. budou slaveny zpravidla každé druhé úterý vždy od 15 hodin, a to 11. května, 25. května, v červnu 8. a 22., v červenci 6. a 20., v srpnu pouze 10., v září 7. a 21.; první neděli v říjnu (tedy 3. 10.) bude společná česko-německá poutní mše sv. a pak 2. listopadu dušičková, 7. prosince adventní a 27. prosince vánoční se svěcením vína.

Autobusovou dopravu na Loretu bude opět zajišťovat Spolek Maria Loreto a autobus pojede ve 14:20 od autobusového nádraží v Chebu s obvyklými zastávkami ve městě podle bývalé trati MHD č. 7.

ako

Zprávy z Lorety

 • Loňská poutní sezóna na Maria Loreto byla opět živá, přijížděli poutníci, přicházeli turisté a celé skupiny cyklistů. Přibývá také těch, kteří se z dalekého i blízkého okolí na Loretu pravidelně vracejí, aby před milostnou sochou Panny Marie v Nazaretském domku přednesli Matce Boží své starosti a prosby.

  Číst dál...

Zprávy z Lorety

Pár zpráviček z říjnové Lorety...

Číst dál...

Zprávy z Lorety

 • I když prázdniny skončily a léto se chýlilo ke konci, na Loretě bylo i v září živo. Z Německa přijížděly skupiny poutníků, z Česka zase turisté na kolech i pěšky -zvláště v sobotu 12. 9, kdy byla Loreta jedním z míst česko-německé turistické trasy. První zářijovou sobotu tady byla další svatba.
 • V září se také konečně rozběhly práce v ambitech na vlhkem poškozených stěnách. A pan farář Bauchner dále zveleboval keříčky u plotu, které během léta pěkně vyrostly.
 • Ještě do 15. října bude Loreta pro návštěvníky denně otevřená, pak se připraví na zimní odpočinek a otevře se jen na několik mší svatých – na Dušičky, v Adventě a po Vánocích.

ako

Zprávy z Lorety

 • V červenci a v srpnu bylo na Loretě rušno. Až dosud převažovali mezi návštěvníky poutního místa lidé ze sousedního Bavorska, nyní se počet Čechů zvýšil, protože Maria Loreto se stalo již známým turistickým místem. Naše dobrovolné služby však s politováním zjišťují, že tito návštěvníci si přicházejí na Loretu především koupit turistickou známku a dát razítko do putovního sešitu. Pochvalné zápisy v knize hostů však svědčí o tom, že i tyto návštěvníky posvátné mariánské místo upoutalo.

  Číst dál...

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Doporučujeme

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.