Prosincová Loreta

V prosinci se vydají poutníci na Loretu vždy dvakrát, a to na začátku prosince oslavit Neposkvrněné početí Panny Marie a na konci svátek sv. Jana Evangelisty.

Číst dál...

Kapličky našeho smíření

Jak je jistě známo z tisku, na chebském hřbitově byly nedávno uloženy ostatky více než pěti tisíc německých vojáků padlých na našem území v době 2. světové války. Ve středu 12. listopadu jsem se mohl spolu s dalšími dvěma duchovními z evangelických církví z obou stran hranic zúčastnit malého pietního aktu u příležitosti této historické události (fotoreportáž). Obřadu se kromě představitelů města a německého Spolku pro válečné hroby zúčastnil i poradce ministra zahraničí České republiky Tomáš Kosta, který připomněl, že on sám část války prožil v koncentračním táboře, a řekl: „Část mé rodiny zemřela v Osvětimi, neměli to štěstí být pochováni. Musíme odpustit, ale nesmíme zapomenout."

Číst dál...

Ještě na Loretě

Ještě dvakrát se v letošním roce na Loretě rozezní zvony a zpěv mariánských písní. Adventní mše sv. (letos v úterý 9. prosince od 15 hodin) je každoročně hlubokým zážitkem. Ve ztichlém a mystickém prostředí Mariina domku můžeme prožít přípravu na narození Páně intenzivněji, než kde jinde, jako bychom zde vnímali přítomnost Panny Marie s jejím očekáváním narození Syna.

Číst dál...

Poutní mše na Loretě s otcem biskupem

Ke společné poutní mši svaté se sešli čeští a němečtí poutníci podle tradice první neděli v říjnu, letos tedy 5. října. Hlavním celebrantem byl po několikaleté přestávce opět náš plzeňský biskup František Radkovský. Pana biskupa, spolubratry a početné poutníky uvítal administrátor Lorety P. Hruška a po něm pan Erwin Sommer, předseda německého spolku Maria Loreto. Ten také v krátkém zhodnocení letošní sezóny s potěšením oznámil, že město Waldsassen označilo na německé straně poutní stezku ing. Antona Harta. Bohoslužbu doprovázel chebský chrámový sbor pod vedením paní Heleny Müllerové a sklidil zaslouženou chválu. Na konci bohoslužby P. Hruška oznámil úmysl uspořádat v příštím roce na Loretě seminář, který by přispěl k dalšímu zlepšení česko-německých vztahů.

 

"Chci, abys tu byl..." aneb "Confiteor" sudetských Němců

Paulus SladekNedávno jsem objevil jedno z kázání z roku 1955 od jednoho ze zakladatelů Ackerman-Gemeinde pátera Pauluse Sladka (česky viz Perspektivy). Český evangelický duchovní Přemysl Pitter mu poté napsal: "Ve stejném duchu jako jste Vy kázal, kážu také já a používám každé příležitosti, abych působil v tomto smyslu… Opět a opět slyším od svých krajanů: ,Pořád bys jen mluvil o našich hříších a vyzýval nás k pokání. Dej nám jednou vyslechnout podobné vyznání viny z německé strany!'"

Protože i v našich diskusích o česko-německém smíření se toto volání po vyznání vin z německé strany objevovalo, níže přinášíme překlad zmíněného kázání v plném znění. Pitter k tomuto kázání v jedné promluvě pro Svobodnou Evropu z roku 1955 říká: "Tak hovoří sudetoněmecký křesťan k věřícím svého jazyka. Ten tón zaznívá i z úst jiných opravdových křesťanů mezi našimi bývalými spoluobčany." A pak se Pitter ptá: "Jak musí znít naše odpověď na toto vyznání, aby byla skutečně křesťanská, aby byla skutečně v duchu Kristově? Uvažujte o tom, prosím vás..."

Možná, že je to otázka a výzva i pro nás...

Číst dál...

Poděkování Panně Marii

Poslední pravidelnou mši svatou v letošní sezóně jsme na Loretě slavili v úterý 14. října. Ten den také na Loretě končil provoz. Ambity byly prázdné, obrazy už byly uschovány ve stojanech v kostele a na trávníky kolem kaple Panny Marie padalo barevné listí. P. Petr Hruška zaměřil promluvu na téma loučení. A to i s těmi, kteří nás předešli a na něž budeme při bohoslužbě za dva týdny vzpomínat. Připomenul, že máme žít tak, abychom mohli jednou před Pána předstoupit s čistým srdcem. Na závěr jsme za zpěvu mariánské písně přešli do kaple Panny Marie, abychom poděkovali za ochranu a pomoc v uplynulém období.

ako

Uctili jsme památku antifašistů

V pátek 12. září byla na bývalém Lidovém domě na náměstí Balthazara Neumanna 1 odhalena pamětní deska na připomínku událostí z 12. září 1938.

Kéž si osvojíme celého tvého ducha, Matičko! Kéž si osvojíme tvou víru,
tvou naději a tvou lásku! Kéž si osvojíme tvou pokoru a prostoru! Kéž se tvá láska k Bohu stane naší láskou!
Kéž je v každém z nás duše Mariina, aby velebila Pána, kéž je v každém z nás duch Mariin, aby jásal v Bohu.
Maria, zrcadlo církve; R. Cantalamessa
 

Číst dál...

Ublíženým vše dovoleno?

V následujícím článku nazvaném se Petr Hruška vrací v mírně polemickém zamyšlení k článku Jiřího Kolafy Soužití národů - soužití lidí zveřejněnému v minulém Zpravodaji...

Číst dál...

Příběh o přátelství

O tom, že vztahy mezi národy často nestojí na nějakých oficiálních prohlášeních, ale spíše na osobních příbězích jednotlivých lidí a jimi ovlivněných skupin, svědčí i vyprávění jednoho z pamětníků a účastníků několikerého vyhnán, pana Zdenko Kyznara, bývalého starosty Dolního Žandova.

Číst dál...

Na Loretu se vrátila socha Panny Marie

Panna Marie

Jezuité z Chebu začali na vršku nad Starým Hrozňatovem s výstavbou mariánské lorety v r. 1664 a téhož roku 15. listopadu jim poslal Pater Laberhutti z Loreta v Itálii sošku Panny Marie s dítětem. Podle jeho sdělení tato soška v Loretu v nazaretském domku „ležela u nohou posvátné Madony, aby ji Panna Maria požehnala a posvětila".

Číst dál...

Soužití národů - soužití lidí

Moc děkuji za slova omluvy P. Antona Otteho citovaná v této rubrice v květnovém Zpravodaji. Osobně považuji tento příspěvek za jeden z mála otištěných zde od listopadu 2007, který může přispět ke smíření. Myslím, že je to proto, že se jedná o jednostrannou omluvu. Omluvu, ke které není připojen žádný jednostranný pohled na některé události z dějin česko-německých vztahů.

Sudety

 

Číst dál...

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Doporučujeme

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.