Soužití národů je jako soužití lidí

SudetyMoc děkuji za slova omluvy P. Antona Otteho v květnovém Zpravodaji. Osobně považuji tento příspěvek za jeden z mála, otištěných zde od listopadu 2007, který může přispět ke smíření. Myslím, že je to proto, že se jedná o jednostrannou omluvu. Omluvu, ke které není připojen žádný jednostranný pohled na některé události z dějin českoněmeckých vztahů.

Číst dál...

Ad Cesty k uzdravení V

V Perspektivách 25 /2007 vyšla krátká glosa MUDr. Petra Příhody, která reaguje na náš listopadový Zravodaj. V únorovém čísle našeho Zpravodaje pak zase na tuto glosu navazuje příspěvek našeho věrného čtenáře, nedávno zesnulého Václava Petra (Vina nevyznaná a nelitovaná). Proto ji nyní s laskavým dovolením redakce Perspektiv uveřejňujeme v plném znění i zde.

V návaznosti pak představujeme jednoho z představitelů známé křesťanské sudetoněmecké organizace Ackermann-Gemeinde P. Antona Otteho, s nímž bude možné setkat se i osobně při besedě na faře (viz pozvánka).

Číst dál...

Listování knihou hostů

Spolu s pohlednicemi leží na stolku v ambitu Lorety také kniha hostů. Zapíše se do ní jen malá část návštěvníků, přesto z ní lze vyčíst jen za poslední dva roky mnoho zajímavostí.

Číst dál...

Vzácná návštěva

V úterý 18. 3. navštívil Loretu papežský nuncius se sídlem v Berlíně Jean-Claude Périsset v doprovodu řezenského biskupa Gerharda L. Müllera, generálního vikáře P. Michaela Fuchse a vikáře oblasti Tirschenreuth-Wunsiedel Johanna Schobera.

Číst dál...

První mše sv. na Loretě

Brána Lorety se poprvé pro poutníky otevře každoročně v sobotu před Květnou nedělí. Obvykle se zde modlíme křížovou cestu v ambitech, pak následuje bohoslužba slova v kostele sv. Ducha a Anděl Páně v Nazaretské chýši. Letos byla místo křížové cesty mše svatá k poctě sv. Josefa, protože jeho svátek byl letos přeložen (padl by do Svatého týdne).

Číst dál...

Ad Cesty k uzdravení IV

V rámci diskuse o česko-německých vztazích, vyvolané článkem „Cesty k uzdravení" v listopadovém čísle Zpravodaje a pokračující v prosincovém a únorovém čísle, tentokrát zveřejňujeme autorský překlad velikonočního pozdravu Petra Hrušky členům německého spolku Maria Loreto ve Waldsassenu, který v němčině vyšel ve velikonočním vydání jejich spolkového občasníku (ke stažení ZDE, celý Osterbrief 2008 ZDE).

Pozn.: Zároveň upozorňujeme, že ve farní knihovně je pěkná řádka novinek zaměřených k prohloubení našich znalostí historie tohoto kraje a historie i současnosti česko-německých vztahů, včetně sborníků obsahujících svědectví lidí „postižených" předválečným i poválečným „vyhnáním".

Číst dál...

Ad Cesty k uzdravení III

Sudety - mapaNěmeckému národu jsou ještě po 62 letech po skončení války vyčítány válečné zločiny. I já lituji toho, co se tehdy dělo. Můžeme stále znovu a znovu prosit o odpuštění... (Erwin, nar. v Kynšperku n. O.).

Vím, že mnozí Češi a Židé s námi Němci udělali špatné zkušenosti a že i my máme co odčiňovat... (Hermann, nar. v Boden).

Dnes si je převážná většina Němců vědoma skutečnosti, že se náš národ nechal svést zločineckým svůdcem a že v našem jménu byly spáchány neuvěřitelné zločiny... (Herbert, nar. v Kadani).

Vyňato z reakcí na text „Prosíme vás o odpuštění" zveřejněný v němčině v listopadovém čísle Egerer Zeitung (ke stažení: November 2007) a v českém překladu v našem listopadovém Zpravodaji (článek Cesty k uzdravení).

Vina nevyznaná a nelitovaná

Sudety Jsem dvaasedmdesátiletý děda, konec války živě pamatuji, nežil jsem v oblasti Sudet, pamatuji jen to, co jsem prožil a stačil jako kluk tehdy postřehnout....

Byl to zločin, i když bylo už po válce, bylo to ještě pokračováním války „jinými prostředky". S „požehnáním" vítězných mocností. A tyto kraje se za šedesát let míru z toho ještě nevzpamatovaly, došlo k vykořenění původních po generace zde usedlých obyvatel a tak jako v přírodě, ani zde obnova není otázkou jednoho století.

Číst dál...

Ad Cesty k uzdravení II

Antikomplex: Sudetské osudy Od vydání prosincového čísla, kde byl otištěn souhrn dosavadních reakcí na loretánskou „Vergebungsbitte" či "Prosbu o odpuštění" (viz Ad Cesty k uzdravení I), bylo na faru doručeno mnoho dalších reakcí. Z německé strany, kde text vyšel v několika periodikách, jejich počet dnes již přesahuje třicet. Pár poznámek k prozatím došlým reakcím uvádím níže v článku.

Zároveň pro inspiraci moc doporučuji nedávno vydanou knihu Sudetské osudy vydanou před Vánocemi občanským sdružením Antikomplex (obálka vlevo), případně i samotné stránky tohoto sdružení, kde lze nalézt hodně zajímavých informací a dalších odkazů k našemu tématu (http://www.antikomplex.cz)

Číst dál...

Ad Cesty k uzdravení I

Zdá se, že vyslovení „Prosby za odpuštění“ při pouti na Loretě (viz článek Cesty k uzdravení v minulém čísle) a její následné zveřejnění (česky ke stažení ZDE, německy ZDE) nebývalým způsobem rozvířilo doposud klidnou hladinu naší farnosti v oblasti česko-německých vztahů, či spíše našich názorů na tyto vztahy. Jsem moc rád, že se Zpravodaj takto stává alespoň trochu tím, čím vždycky chtěl být – podněcovačem tvůrčí diskuse k důležitým tématům života. Některé z reakcí si dovolujeme uveřejnit, jiné alespoň zmínit. A těšíme se na další. Jsou ovšem i reakce hluboko v srdci. S těmi je dobré vstoupit do vnitřního rozhovoru.

Číst dál...

Zazimování

Letos byl obvyklý říjnový termín „zazimování Lorety“ posunut až na 10. listopad, kdy firma Fides dokončila práce na instalaci zabezpečovacího zařízení. Počasí bylo skutečně listopadové. Studeně mrholilo, foukal vítr a krajina kolem Lorety byla utopená v husté mlze. Bylo třeba odstranit milimetrovou vrstvu cihlového prachu ze všeho v kapli Panny Marie, zaházet výkopy, uklidit zbylý materiál po řemeslnících, přemístit obrazy z ambitů do kostela, vyčistit okapy, shrabat listí a udělat vše ostatní, co se před zimou na Loretě dělá.

Číst dál...

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Doporučujeme

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.