Zprávy z Lorety říjen

V článku najdete říjnové novinky z poutního místa Maria Loreto.

Číst dál...

Cesty k uzdravení

Obnovené poutní místo Maria LoretoV další části tohoto článku přinášíme český překlad projevu P. Petra Hrušky, administrátora Lorety, na německo-české poutní mši na Loretě 7. října 2007. Pro jeho pochopení může pomoci seznámit se z historií jeho vzniku krátce načrtnutou v editorialu tohoto čísla.

Číst dál...

Léto na Loretě

Několik novinek z letních měsíců na naší krásné Loretě.

Číst dál...

Závěr sezóny na Loretě

§ Jako každoročně bude Loreta i letos pro návštěvníky otevřena do 15. 10. Tímto dnem sezóna skončí a obětaví členové naší skupiny, která na Loretě zajišťuje denní provoz, mají na půl roku „dovolenou". Také pravidelné mše jsou poslední v říjnu.

§ Německou mši 9. 9. sloužil novokněz P. Johannes Kiefmann. Opět se na ní sešlo tolik bavorských poutníků, že se ani všichni do kostela nevešli. Ministranti byli čeští, Václav a Jan Mužíkovi a Šimon Šatra.

§ Na společné česko-německé poutní mši 7. 10. bude hlavním celebrantem generální vikář z Regensburgu P. Michael Fuchs, kterého jsme poznali jako faráře z Waldsassenu mluvícího dobře česky.

ako

Zprávy z Lorety květen

Velká křížová cesta

Když chebští jezuité v roce 1664 začínali se stavbou Lorety v Hroznatově, zakládali zároveň Velkou křížovou cestu s 29 zastaveními. Jedinečná byla nejen počtem zastavení, ale i tím, že byla situována stejně jako Via dolorosa v Jeruzalémě.

Většinu zastavení tvořily malé kapličky s dřevěnými sochami v životní velikosti. Zbožní poutníci ji procházeli po tři století. V době komunistického režimu dopadla stejně jako Loreta. Kapličky se začaly rozpadat, dřevěné sochy zmizely, šestiboká největší kaple – Pilátův dům se šesti zastaveními – byla zbourána a místo nově zastavěno.

Po roce 1993 při obnově Lorety se začalo i s obnovou posledních zastavení, v zastavení 23., 24. 25. a 26. jsou nyní místo soch obrazy, 27. zastavení je kaple Ukřižování s replikou původního sousoší, 28. zastavení bylo dokončeno v r. 2005 umístěním nového sousoší Snímání z kříže a poslední 29. zastavení je Boží hrob opravený v roce 1997.

Nyní se uvažuje o obnovení celé Velké křížové cesty. Náš návrh uvítali i zástupci Spolku Maria Loreto ve Waldsassenu a podporuje ho i Město Cheb. Ve Waldsassenu, kde budou v r. 2008 slavit 850. výročí založení baziliky, připravují generální opravu Růžencové cesty. Starosta města Waldsassenu p. Hahn svolal na 19. dubna jednání o obou projektech, na které chebský místostarosta pan Ing. Pospíšil přizval dva zástupce našeho spolku Maria Loreto. Počítá se, že oba nákladné projekty by mohly být zčásti kryty dotací z EU.

ako

Spolek Maria Loreto

  • Po zimní přestávce se Loreta otevřela poutníkům i turistům o Velikonocích a pak o dubnových víkendech. Provoz opět zajišťují členové skupiny Loreta, která se letos rozšíří o nové členy: Martu Juřicovou, Annu Skoupou a Ladislava Zbejvala.
  • Paní Marie Podávková, která se na Loretě stará o květinovou výzdobu, darovala do chyše Panny Marie dvě vázy ve zlaté barvě, které vhodně doplňují sochu Madony, další vázy ve stříbrné barvě do rohových kaplí a pan Zahradník věnoval na začátku nové sezóny čtyři velké oltářní svíce.

ako

Další zprávy z Lorety

  • Na Loretě v ambitech přibyly tři nové obrazy z dílny akademického malíře Jaroslava Šindeláře, a to Obětování Panny Marie (také nazývané Zasvěcení nebo Obětování Panny Marie, které církev vzpomíná 21. listopadu), Navštívení Panny Marie a Útěk do Egypta. U všech obrazů jsou nyní popisky umístěné v kovových schránkách (ty zhotovil kovář pan Čadek). Zároveň J. Šindelář odvezl k opravě tři obrazy poškozené vlivem povětrnosti.
  • Dne 10. dubna se na Loretě uskutečnila porada zástupců farnosti a obou spolků na téma upřesnění letošních údržbářských prací na Loretě. Do služby zde byl uveden pan Flaška, který bude letos pod vedením Petra Bauchnera spolupracovat na zajišťování údržby poutního areálu. 
ako - ph

Červen na Loretě

Co se v červnu dělo na Loretě?

Číst dál...

Zprávy z Lorety červen

Pár novinek z Lorety za poslední týdny.

Číst dál...

Mše svaté na Loeretě

V letošní poutní sezóně byly „chebské“ mše sv. na Loretě ne dvakrát, ale jen jednou za měsíc, a to vždy druhou sobotu od 10 hodin. Zajištění dopravy převzal náš farní úřad a tím velice ulehčil Spolku Maria Loreto, který autobusovou dopravu zajišťoval a z větší části i financoval od roku 1998.

Jak se ukázalo, sobota vyhovovala a také autobus pro 21 osob stačil, protože pan farář nebo pan abbé byli připraveni dovézt další poutníky na Loretu autem. Jen bylo třeba, aby se zájemci o mši sv. předem přihlašovali, v kostele byla pro ten účel připravena listina i propiska.

Číst dál...

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Doporučujeme

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.