Förderverein Maria Loreto

Verein zur Erhaltung und Förderung der Wallfahrtskirche Maria Loreto se sídlem ve Waldsassenu byl založen v r. 1992. Jeho výlučným účelem je shromažďování prostředků na údržbu a rozvoj poutního místa Maria Loreto ve Starém Hroznatově u Chebu.

Tyto prostředky jsou shromažďovány členskými příspěvky a příjmem finančních darů a mohou být použity jen na účely, které určují stanovy spolku. Spolek byl založen jako dočasné sdružení dobrovolníků a může být kdykoli rozpuštěn.

Německý spolek je jedním ze subjektů, které se připojily ke společným Zásadám pro spolupráci na poutním místě Maria Loreto (Grundsätze für Zusammenarbeit im Wallfahrtsort Maria Loreto).

Webové stránky německého spolku s aktualitami ze života spolku i z dění na Loretě v němčině naleznete ZDE.

Die Website des Vereines in Deutsch und Tschechisch: HIER

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Doporučujeme

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.