Základní údaje o Farní charitě Cheb

Identita a sídlo

Farní charita Cheb (dále FCH Cheb) je evidovanou právnickou osobnou s vlastní právní subjektivitou v souladu se zák. 3/2002 Sb. Podle Stanov Diecézní charity Plzeň, část II., čl. 4, odst. a) je metodicky řízena Diecézní charitou Plzeň, jejíž je členem (viz také Stanovy FCH Cheb, část II, čl. 3). Jsme evidováni v Evidenci nestátních neziskových organizací na Portálu veřejné správy České republiky.

Sídlo: Farní charita Cheb, Kostelní nám. 15, 350 02 Cheb

Kontakty: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., kontaktní formulář

Vizitka a mapa: ZDE

Začlenění: Farní charita Cheb je členem Diecézní charity Plzeň, která je členem sdružení Charita Česká republika, součásti mezinárodní sítě katolických charitativních organizací Caritas Internationalis

Č. evidence na MK ČR: 8/1-06-715/2008-2137

IČ: 73634409

Bankovní spojení: Poštovní spořitelna, č. účtu 220 699 597 / 0300

Výroční zprávy Farmí charity najdete ZDE.

Poslání

Posláním FCH Cheb je v úzké spolupráci s Římskokatolickou farností Cheb, ve spolupráci s dalšími charitativními či sociálními projekty místních obcí, neziskových organizací či církví a pod metodickým vedením Diecézní charity Plzeň pomáhat lidem v nouzi na principech křesťanské lásky.

To konkrétně znamená: Členům místní farní obce poskytovat prostor a nástroje pro solidární sdílení materiálních statků mezi sebou navzájem tak, aby nikdo z nich netrpěl nouzi, a aby mohli v osobním ţivotě i organizovaně v oblasti své působnosti slouţit těm, kteří trpí nespravedlností, samotou, bolestí či bídou, a poskytnout či zprostředkovat jim účinnou a přeměřenou pomoc.

Více o poslání a vizi Farní charity Cheb se dozvíte ZDE.

Oblast působení

FCH Cheb působí na území Římskokatolické farnosti Cheb, tj. na katastrálním území obcí Cheb, D. Žandov, Milíkov, Pomezí n. Ohří, Tuřany, Odrava, Okrouhlá, Lipová a Nebanice.

Zřízení a orgány

Farní charita Cheb byla založena v r. 1991 jako organizační jednotka Arcidiecézní charity Praha. Po vzniku plzeňské diecéze byla z rozhodnutí plzeňského biskupa dne 28. března 1994 transformována do organizační složky Diecézní charity Plzeň. Dne 19. prosince 2007 byla Farní charitě cheb biskupem plzeňským udělena právní subjektivita (viz Zřizovací dekret FCH Cheb) a dne 6. února 2008 byla Farní charita Cheb zaevidována jako samostatná evidovaná právnická osoba na Ministerstvu kultury ČR (viz Výpis z Rejstříku evidovaných právnických osob). Jsme také evidováni v Evidenci nestátních neziskových organizací na Portálu veřejné správy České republiky.

Výkonným orgánem je ředitel FCH Cheb, kterého jmenuje a odvolává biskup plzeňský na návrh místního faráře a po vyjádření ředitele DCH Plzeň.

Poradním orgánem je Rada Farní charity Cheb, kterou tvoří ředitel a čtyři až sedm zvolených členů farního společenství či pravidelných spolupracovníků FCH Cheb, které jmenuje a odvolává ředitel DCH Plzeň na návrh místního faráře, a to vždy na dva roky.

Podrobnější informace viz Stanovy FCH Cheb a Stanovy DCH Plzeň.

Hospodaření

FCH Cheb hospodaří a spravuje majetek, který protokolárně přijala od zřizovatele nebo získala vlastní činností. Po případném zrušení přechází majetek bez likvidace na DCH Plzeň.

Činnost všech spolupracovníků Farní charity Cheb, jejichž počet se momentálně pohybuje kolem dvaceti, je prozatím zcela dobrovolná, a to včetně funkce ředitele FCH Cheb. Výhledově uvažujeme o částečné profesionalizaci.

Pro přehled o současném hospodaření viz sekce sponzoring či aktuální ekonomické dokumenty.

Dárci

Během své existence vděčí FCH Cheb mnoha dárcům, kteří svými finančními i jinými dary umožňují její službu. Dlouhodobě je naše služba podporována z grantového systému Města Cheb a z dotací na dobrovolnickou službu Ministerstva vnitra České republiky.

Z těch, kteří nás během existence farní charity podpořili, vyjmenujme alespoň některé:

Terea Cheb, fa Amro, fa Hasso Aš, Briga a. s., Ontex Turnov, Západočeský masokombinát Cheb, pekárna Tritia Cheb, Lázně Františkovy Lázně, fa Autoart pan Kubeš, autodopravce K. Ptáček, fa Pekařství Krschnek, Obchodní dům Prior, Cukrárna Kapucín, Květinářství Rozmarýna, Radio Egrensis, Chebský deník, Chrámový sbor Cheb, Římskokatolická farnost Cheb, Římskokatolická farnost Skalná, Římskokatolická farnost Františkovy Lázně, Pozemní stavby Cheb, Klášter Teplá, Mavex Cheb, Caritas Plavno, Květinářství Juka, Klub křesťanských žen Cheb, podnikatelé Miroslav Kubeš, Ing. Milan Mikuš, Rudolf Vlček, Josef Altman a mnoho dalších jednotlivců.

Informace pro případné další sponzory najdete ZDE

Výroční zprávy Farmí charity najdete ZDE

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.