Diecézní synoda 2024 - 2026 (dopis biskupa Tomáše)

Diecézní synoda 2024 - 2026 (dopis biskupa Tomáše)

Datum a čas začátku

6.7.2024 11:21

Datum konce

31.7.2024

Místo uskutečnění

Diecéze plzeňská

Cena

Vstup zdarma

Detaily oznámení
Kategorie: Vlastní
Sdílet:

Diecézní synoda 2024 - 2026 (dopis biskupa Tomáše)

Milé sestry, milí bratři,

moc bych chtěl poděkovat všem, kteří se jakkoli aktivně zapojili do současné fáze synodálního procesu, která touto nedělí končí. Děkuji všem, kteří se zúčastnili synodních skupinek, ze kterých nám do pátku přišlo přes 150 zápisů z téměř všech farností a komunit. Děkuji také moc všem, kteří vyplnili synodní dotazník. K pátečnímu poledni vás bylo 630, z čehož mám velkou radost. A nakonec děkuji všem, kteří podporovali a podporují synodní úsilí modlitbou. Těším se na další cestu a přeji Vám požehnané prázdniny.

Váš biskup Tomáš