Seznam duchovních farnosti

Farní tým a duchovní - současnost i historie

Mgr. Libor Buček

Mgr. Libor Buček

administrátor ( od 1.9.2022 )

Datum svěcení: 25.6.2005

Libor Buček se narodil v r. 1978 ve Ždáru nad Sázavou. Absolvoval střední průmyslovou školu stavební, roční civilní službu strávil na faře v Dolním Žandově. Po své ordinaci sloužil čtyři roky jako jáhen a kaplan v Domažlicích, dalších 10 let pak byl administrátorem farnosti Klenčí pod Čerchovem, v letech 2018 - 2022 působil jako administrátor Řk farnosti Dýšina a v r. 2021 až 2022 také jako kaplan v Hospici sv. Lazara v Plzni. Rád hraje fotbal a jeho koníčkem i častým dopravním prostředkem je motorka.

Mgr. Pavel Baxant

Mgr. Pavel Baxant

kaplan (1.8.1979 - 1.10.1980 )

Miloslav Kněz

Miloslav Kněz

kaplan (1.8.1978 - 31.7.1979 )

Mgr. Petr Hruška, Ph.D.

Mgr. Petr Hruška, Ph.D.

farář (1.8.2004 - 31.8.2022 )

Datum svěcení: 10.6.1995

Petr byl od 1. 8. 2004 členem společné duchovní správy farnosti (spolu s Petrem Bauchnerem), od 1. 8. 2010 administrátorem farnosti a od 1. 5. 2011 do 31. 8. 2022 farářem chebské farnosti. K 1. 6. 2022 byl jmenován generálním vikářem plzeňské diecéze.

Ing. Eva Kolafová

Ing. Eva Kolafová

neuvedeno ( od 1.9.2007 )

Pastorační asistentka pro diakonii a ředitelka Farní charity Cheb

Dana Vrbová

Dana Vrbová

neuvedeno ( od 3.9.2014 )

Farní asistentka pro administrativu a vedoucí farní kanceláře

Mgr. Jaroslav Šašek

Mgr. Jaroslav Šašek

výpomocný duchovní ( od 1.8.2021 )

Jaroslav byl od 1. 8. 2021 v chebské farnosti ustanoven jako výpomocný duchovní a zároveň v Řk farnosti Skalná jako duchovní správce farnosti. Zároveň vykonává službu vězeňského kaplana ve věznici Kynšperk nad Ohří a službu koordinátora duchovní služby pro vězně v plzeňské diecézi. Bydlí na chebské faře. 

Jan Nguyen the Hung

Jan Nguyen the Hung

kněz ( od 1.1.2010 )

Duchovní pastýř chebské vietnamské komunity (dojíždí do farnosti zpravidla 1x týdne v neděli večer)

Mgr. Richard Polák

Mgr. Richard Polák

kaplan (1.10.2013 - 31.7.2017 )

Datum svěcení: 14.2.2015
Ve farnosti působil od 1. 10. 2013 jako pastorační asistent, po jáhenském svěcení od 25. 3. 2015 jako jáhen a po kněžském svěcení (14. 2. 2015) a krátkém odskočení si do Strážova po Velikonocích 2015 znovu od 1. 9. 2015 do 31. 7. 2017 jako farní vikář (kaplan). Poté sloužil pět let jako moderátor společné duchovní správy farností Kralovice, 1. 8. 2022 byl ustanoven administrátorem farnosti Aš.

ThLic. Petr Bauchner

ThLic. Petr Bauchner

farář (1.8.2003 - 31.7.2010 )

Petr byl od 1. 8. 2003 administrátorem farnosti a od 1. 8. 2004 do 31. 7. 2010 moderátorem společné duchovní správy farnosti (spolu s Petrem Hruškou). Dnes (r. 2020) je Petr farářem Řk farnosti Sokolov (www.farnostsokolov.cz).

Filip Lobkowicz

Filip Lobkowicz

farář (1.8.1997 - 31.7.2003 )

Ján Augustin Kováčik

Ján Augustin Kováčik

farář (1.8.1995 - 31.7.1997 )

Stanislav Uhlíř

Stanislav Uhlíř

administrátor (1.8.1992 - 31.7.1995 )

Josef Malůš

Josef Malůš

administrátor (1.8.1981 - 31.7.1992 )

Pavel Grimmig

Pavel Grimmig

administrátor (1.8.1976 - 1.8.1981 )

František Engelmann

František Engelmann

administrátor (1.8.1961 - 31.7.1976 )

Karel Sommer

Karel Sommer

administrátor (1.8.1958 - 31.7.1961 )

Jiří Dítě

Jiří Dítě

administrátor (1.8.1954 - 31.7.1958 )

Augustin Dragoun

Augustin Dragoun

administrátor (1.8.1952 - 31.7.1954 )

Jan Machač

Jan Machač

administrátor (1.8.1946 - 4.6.1951 )

Datum svěcení: 30.5.1943

Mons. Jan Machač po kněžském svěcení v r. 1943 působil rok jako kaplan v Dolní Bělé a Krašovicích, další dva roky v Plzni. Od 1. 8. 1946 působil v Chebu, kde byl (po měsíčním kaplanském působení) ustanoven administrátorem farnosti a od listopadu 1946 také správcem chebského vikariátu, a to až do 4. 6. 1951. Poté odchází do Bochova, kde byl v r. 1951 zatčen za čtení pastýřského listu arcibiskupa Berana a aktivní pastorační působení. Z vězení byl propuštěn v r. 1958, poté 7 let pracoval jako dělník v továrně na nábytek TON. Od r. 1966 působil jako administrátor v Gottwaldově-Malenovicích, od r. 1968 jako dómský vikář a personální referent Apoštolské nunciatury v Praze a od r. 1971 administrátorem a později farářem u sv. Matěje v Praze - Dejvicích. Umírá 9. 5. 2009 v Praze ve věku nedožitých 94 let. Více na www.patermachac.cz.

1