Duchovní, chrámová a worshipová hudba

Duchovní, chrámová a worshipová hudba

V naší farnosti je možné se setkat s kvalitní duchovní či chrámovou hudbou:

Chebské varhanní léto

Chrámový sbor

  • Máme vlastní chrámový sbor provozující liturgickou i jinou hudbu při různých příležitostech

Chválová skupinka

Pronájem koncertních prostor

Prameny na téma duchovní a worshipové hudby

Další zajímavé podněty a informace k duchovní či chrámové hudbě můžete získat zde:

  • České sbory (Unie českých pěveckých sborů)
  • Sbor.cz (internetový portál pro sborové umění)