Lidé na útěku - uprchlíci a migranti

Lidé na útěku - uprchlíci a migranti

Podpora vytváření prostředí vstřícného pro integraci uprchlíků z válkou a nouzí postižených oblastí

Aktuality z této oblasti najdete na facebooku: https://www.facebook.com/NiniveCheb

Kontaktní email: uprchlici@farnostcheb.cz 

Níže je vám k dispozici přehled činnosti týmu Ninive v roce 2015:

"A mně by nemělo být líto Ninive?"

Archiv 2015: Ninive a pastorační rada farnosti

Při setkání naší pastorační rady s týmem Ninive ve čtvrtek 12. 11. 2015 bylo kromě jiného rozhodnuto:

  • V Chebu zpřístupníme výstavu Lidé na cestě, kterou otevřeme nejspíše při panelové diskuzi Migrační vlna: Šance? Hrozba? Výzva?, kterou plánujeme na pátek 27. 11. 2015 od 18:00 ve farním sále na Kostelním náměstí v Chebu
  • Na panelovou diskuzi naváže modlitební setkání "Modlitba pokoje v nepokojné době", a to v sobotu 28. 11. 2015 od 19:00 v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu
  • S oběma akcemi bude spojena církevní účelová sbírka na podporu komunity pronásledovaných křesťanů v Sýrii, nejspíše v Aleppu či Homsu, pro kterou farnost již dříve určila svůj "farní desátek" ve výši 1000 euro
  • Finance, které zbyly z příspěvků na říjnovou "farní výpravu" na pomoc uprchlíkům v Bapské (cca 12 tis. Kč) budou použity na podporu výpravy Czech Teamu na ostrov Lesbos

Aktivity týmu Ninive během října a listopadu 2015

Na tomto místě bychom vás rádi v návaznosti na níže odkazované dokumenty pastorační rady (A mně by nemělo být líto Ninive? a 3 x 3 chebské farnosti uprchlíkům) seznámili se třemi konkrétními projekty, které jsme za poslední měsíc realizovali či které připravujeme:

(1) V oblasti „služby srdce“ na konec listopadu, 27. 11. 2015, připravujeme velkou panelovou diskuzi s odborníky, v předvečer první adventní neděle, tj. v sobotu 28. 11., pak zveme k duchovnímu setkání všechny, kteří vnímají břímě uprchlické krize a rádi by společně toto břímě svěřili do Božích rukou při „Modlitbě pokoje v nepokojné době“. 

(2) V oblasti „služby trpícím“ v krizových oblastech připravujeme vyhlásit doprovodnou účelovou sbírku na podporu konkrétní partnerské komunity žijící v krizových oblastech, do které na základě doporučení pastorační rady vkládáme loňský „farní desátek“ (tj. 10% ze všech finančních darů, které naše farnost přijala v loňském roce a které nejsou účelově vázány). Hledáme takto možnost, jak svými dary prospět konkrétním lidem v Sýrii, Iráku či v uprchlických táborech tamního regionu. Zvažujeme uzavřít takovéto partnerství s římskokatolickou farnosti v syrském městě Homsu vedenou otci jezuity, nebo se sestrami františkánkami v syrském městě Alepu, případně podpořit službu syrsko-katolického biskupa v Bejrutu, nebo projekt Charity ČR „Zajištění humanitární pomoci obětem konfliktu a vnitřně přesídlenému obyvatelstvu“ v severní Sýrii. Také zvažujeme finančně podpořit Nadační fond Generace 21 (www.gen21.cz), který v nejbližších dnech po dohodě s vládou ČR pracuje na přesídlení 153 pronásledovaných křesťanů ze severního Iráku do České republiky.

(3) V oblasti „služby trpícím“, kteří jsou na útěku již v Evropě, jsme se pak ve dnech 18. – 24. 11. 2015 se skupinou 10 dobrovolníků vypravili pomoci se zvládáním proudu uprchlíků na srbsko-chorvatském pomezí.

Celý dokument je vám k dispozici ke stažení zde:

Další možnosti pomoci:

Jiné: Diakonie CČEOrganizace pro pomoc uprchlíkůmBerkat (Petra Procházková)

Pracovní dokumenty týmu NINIVE:

 Tým Ninive na facebooku: https://www.facebook.com/NiniveCheb

Ostatní diakonické služby farnosti