Klub křesťanských žen

Klub křesťanských žen

Co je cílem setkávání klubu?

Smyslem vzniku klubu před sedmnácti lety byla nabídka setkávání nad různými tématy důležitými pro demokracii, kulturu, svobodu a právo diskutovanými v ekumenickém duchu ve světle biblického křesťanského poselství. O do se náš klub snaží i v současné době.

Pro koho je klub určen?

Do klubu jsou zvány všechny ženy se zájmem o křesťanský pohled na svět, otevřené ekumenickému dialogu a spolupráci mezi různými církvemi a hledající hlubší porozumění dnešní společnosti.

Jaká je náplň setkávání klubu?

Hlavní náplň našich setkání je všeobecně vzdělávací (přednášky, besedy, prezentace, promítání či diskuse na různá témata apod.). Limitujícím faktorem jsou zde ovšem poměrně omezené možnosti získávat odborné přednášející, kteří to dělají na dobrovolné bázi.

Také se scházíme k různým společenským příležitostem (výročí, narozeniny), občas pořádáme různé poutě či zájezdy na zajímavá místa a udržujeme přátelství se skupinou žen z Waldsassenu. 

Kdy a kde se klub setkává?

Ustálená doba setkávání je od září do konce června, každé dva týdny, zpravidla v pondělí od 15 hodin. Přesná data setkávání jsou zveřejňována ve Zpravodaji chebské farnosti či na tomto webu ve Farním kalendáři.

Místem setkávání je Dům sociálních služeb, Kamenná ul. 40, Cheb.

Klub je otevřen pro nové členy, je možné se samozřejmě se přijít podívat i zcela nezávazně.

Kdo je kontaktní osobou klubu?

Vedoucí klubu je paní Anna Kolková, tel. 737 790 002