Česko-německá spolupráce a vztahy

Česko-německá spolupráce a vztahy

Iniciativy spolupráce

V chebské farnosti nám dlouhodobě leží na srdci vztahy mezi Čechy a Němci, které rozvíjíme nejrůznějším způsobem:

  • Poutní místo Maria Loreto jako místo setkávání a smíření (dlouhodobá spolupráce s křesťany z Waldsassenu)
  • Chebská pouť do Marienweiher jako spolucesta (každoroční pěší společná pouť z Chebu do Marienweiher) 
  • Poutní maraton jako výraz spolupráce (každoroční benefiční akce pro Hospic Sv. Jiří)
  • Via porta z Volkenrody přes Cheb do Waldsassenu (ekumenická poutní cesta)
  • Starousedlíci z Dolního Žandova (jednou za dva roky setkání se starousedlíky z Arzbergu v Dolním Žandově)
  • Chebský Stammtisch pro vzájemné poznávání (každoměsíční scházení z obou stran hranic)
  • Ekumenické sdružení Una sancta (spolupráce s evangelickými křesťany z Chebska a Vogtlandska) 

Texty smíření

Během posledních let při různých příležitostech ve farnosti vznikly některé dokumenty, které lze nazvat "texty smíření":