Blog - Aktuality

Týden Laudato si' 2022

Týden Laudato si' 2022

Týden Laudato si' 2022 probíhá celocírkevně od neděle 22. 5. do neděle 29. 5.

Inspiraci k jeho prožití najdete na www.tydenlaudatosi.cz.

Číst dál
Novým generálním vikářem plzeňské diecéze bude Petr Hruška

Novým generálním vikářem plzeňské diecéze bude Petr Hruška

Biskup Tomáš Holub jmenuje k 1. červnu 2022 generálním vikářem Diecéze plzeňské Petra Hrušku, dosavadního faráře v Chebu a okrskového vikáře Chebského vikariátu.

Číst dál
Novým pražským arcibiskupem Jan Graubner

Novým pražským arcibiskupem Jan Graubner

Papež František jmenoval 37. pražským arcibiskupem a 25. českým primasem Jana Graubnera, dosavadního arcibiskupa olomouckého a metropolitu moravského.

Číst dál
Týden modliteb za povolání

Týden modliteb za povolání

V týdnu od 2. - 8. května, před Nedělí Dobrého pastýře (4. neděle velikonoční), probíhá Týden modliteb za duchovní povolání. Pro povzbuzení k těmto modlitbám je k dispozici sešitek s rozjímáními papeže Františka a jeho poselství ke 4. neděli velikonoční. 

Číst dál
P. Jakub Holík odchází z funkce generálního vikáře diecéze

P. Jakub Holík odchází z funkce generálního vikáře diecéze

P. Jakub Holík požádal biskupa Tomáše Holuba o uvolnění ze služby generálního vikáře plzeňské diecéze a svého diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho v Brně o propuštění z kněžské služby.

Číst dál
Synoda o synodalitě v chebské farnosti: Sumář zápisů

Synoda o synodalitě v chebské farnosti: Sumář zápisů

Dále v článku je vám k připomínkování k dispozici pracovní sumář vytvořený na základě četby a reflexe 25 zápisů vytvořených na základě 32 setkání 12 skupin.

Číst dál
Христóсъ воскрéсе! Воистину воскресе!

Христóсъ воскрéсе! Воистину воскресе!

Pozdrav „Kristus vstal z mrtvých!“ je křesťanský velikonoční zvyk pocházející z východních církví. Odtud se tento zvyk rozšířil i k některým římským katolíkům a protestantům. Odpovědí pak je: „Vpravdě vstal z mrtvých!“

Číst dál
 Odysseus: Benefice chebského divadla

Odysseus: Benefice chebského divadla

V sobotu 23. 4. 2022 pořádá Západočeské divadlo benefiční představení Odysseus, kde ve spolupráci s Farní charitou Cheb proběhne sbírka pro lidi, kteří uprchli před válkou z Ukrajiny.

Číst dál
Průvodce Velikonocemi

Průvodce Velikonocemi

Pražská Fortna (www.fortna.eu), centrum spirituality vedené bosými karmelitány, nabízí velmi inspirativní průvodce prožitím Velikonoc. V článku je vám tento průvodce k dispozici ke stažení ve formátu .pdf.

Číst dál
Velkopáteční křížová cesta

Velkopáteční křížová cesta

Na závěr postní doby dalo biskupství plzeňské na svých stránkách k dispozici text křížové cesty za Ukrajinu, který jsme si pro potřeby naší velkopáteční křížové cesty městem mírně přizpůsobili a dáváme jej v dalším článku k dispozici.

Číst dál
Svépomocné skupiny při Hospici Sv. Jiří v Chebu

Svépomocné skupiny při Hospici Sv. Jiří v Chebu

Při mobilním hospici Sv. Jiří Chebu nově vznikly svépomocné skupiny zaměřené na tři oblasti: pozůstalí dospělí, pozůstalé děti, pečující. V článku se dozvíte, jak fungují, kdy se scházejí a jak se můžete připojit.

Číst dál
Prošlý kafe na chebské faře

Prošlý kafe na chebské faře

V sobotu před Květnou nedělí, 9. dubna 2022, byli na chebskou faru na setkání nazvané "Prošlý kafe" pozváni všichni ti, kteří během posledních dvou covidových let nesli "tíhu dne a horko" nějaké zodpovědnosti za druhé uvnitř chebské farnosti. Jaké to bylo? O tom se s vámi podělí jedna z účastnic. 

Číst dál
Misericordia et misera

Misericordia et misera

Slovo faráře z velikonočního čísla chebského farního Zpravodaje navazující na modlitbu papeže Františka "Pane, odpusť nám válku!" a apoštolský list "Misericordia et misera".

Číst dál
Zasvěcení Ukrajiny a Ruska Panně Marii

Zasvěcení Ukrajiny a Ruska Panně Marii

V pátek 25. 3. 2022, na Slavnost Zvěstování Páně, se papež František modlil modlitbu k Panně Marii, ve jejímž společenství přinesl Bohu bolestný nářek všech trpících.

Číst dál
Závěrečný měsíc Synody a další společná cesta

Závěrečný měsíc Synody a další společná cesta

Březen je závěrečným měsícem, kdy se může naše farnost ještě „naostro“ zapojit do celosvětové Synody o synodalitě (podrobnosti viz farnostcheb.cz/synoda)...

Číst dál