Benefice a sbírky

Benefice a sbírky

Organizace benefičních sbírek a akcí na podporu vlastních služeb či partnerských organizací

Farní charita se ve spolupráci s Římskokatolickou farností Cheb dlouhodobě věnuje získávání finanční, materiální či dalších druhů podpory svých vlastních služeb, služeb partnerských organizací (především Hospice Sv. Jiří), či různých jednorázových lokálních potřeb (účelové sbírky) nebo nadregionálních krizových situací (zde většinou ve spolupráci s krizovými či humanitárními projekty Diecézní charity Plzeň či Charity Česká republika). 

Přes své dobrovolnické centrum se také naše farní charita snaží shánět dobrovolníky pro organizaci benefičních akcí a projektů jiných organizací. 

Tradičními benefičními akcemi, které farní charita organizuje, spoluorganizuje či podporuje jsou např.:

Farní desátek: Do této finanční podpory se Římskokatolická farnost Cheb zapojuje i svým tzv. "farním desátkem", který na základě doporučení pastorační rady spočívá v tom, že farnost každý rok ze všech darů, které přijme a které nejsou účelově vázané, vypočítá 10%, ze kterých pak třetinu odvede do různých fondů solidarity na biskupství, třetinu věnuje nějakému regionálnímu charitativnímu, sociálnímu či misijnímu projektu a třetinou podpoří nějaký humanitární projekt v rozvojovém světě či krizových oblastech. Tyto projekty na počátku roku vybírá pastorační rada, která taká přijímá konkrétní návrhy na podporu ([email protected]).  

Kontakt:

S potřebami či nabídkami spolupráce v této oblasti se obracejte na Evu Kolafovou (Kancelář farní charity).

Ostatní diakonické služby farnosti