Pravidelné bohoslužby a aktivity ve farnosti

Pravidelné bohoslužby a aktivity ve farnosti

Chcete-li se u nás ve farnosti zastavit osobně, nejlepší je potkat se s kýmkoli z cca 200 lidí, kteří se cítí být její součástí, protože naše farnost žije a slouží především všude tam, kde tito lidé žijí. 

Ale kde je takto roztroušeně hledat, že? ;-) Proto jste samozřejmě srdečně zváni na nějakou naši bohoslužbu, setkání či akci pro širší veřejnost (viz níže). Tam můžete buď zcela anonymně "přičichnout" k tomu, co se ve farnosti děje a čím farnost žije, a zase nepozorovaně odejít. Nebo se můžete dát s do řeči s někým, kdo vám případně poradí, kudy dál.

Pokud byste si nebyli jisti, jestli toto dobrodružství chcete absolvovat rovnou takto "naživo", můžete se mrknout na Často kladené otázky o farnosti, církvi a víře, případně se připojit zatím jen online (viz Možnosti propojení). 

Těšíme se na vás!

Rychlý rozcestník na přehledy akcí a událostí

Slavení eucharistie - mše svaté

Ve farnosti pravidelně v liturgii slavíme tajemství Kristovy smrti a jeho zmrtvýchvstání. Tato slavnost se nazývá "eucharistie" (z řečtiny "díkůvzdání") nebo "mše" (z latiny "poslání") nebo "večeře Páně" (na památku poslední Ježíšovy večeře s učedníky). Další informace na Liturgie.cz

Místa a časy konání mší
Obec
Místo
Kdy
Poznámka
Dolní Žandov
kostel
sv. Michaela
(letní čas)
(zimní čas)

sobota
letní čas 18:00
zimní čas 17:00

 

"žandovská" mše slavená v malém společenství (pro výjimky viz Aktuální týden či Kalendář událostí)
Cheb
chrám sv. Mikuláše a Alžběty neděle
10:00
"slavnostní" hlavní farní mše svatá chebské farnosti se zázemím pro děti v dětské místnosti (viz Aktuální týden či Kalendář událostí)
Cheb
farní kaple sv. Jana

neděle 
18:00

V červenci, srpnu večerní mše nejsou

"večerní" mše svatá (pro výjimky viz Aktuální týden či Kalendář událostí)
Cheb
farní kaple sv. Jana neděle
19:30
bohoslužba vietnamské komunity ve vietnamském jazyce (občas není)
Cheb
DPS a LDN

pondělí 
15:00

V červenci, srpnu mše v DPS / LDN nejsou

"seniorská" mše svatá v domovech pro seniory a v LDN Amica (dle přehledu Aktuálního týdne či Kalendáře událostí)
Cheb
kaple sv. Jana na faře

středa
08:00

V červenci, srpnu 

středeční mše nejsou

"biblická" mše svatá (zpravidla s rozhovorem nad biblickými texty)
Cheb
kaple sv. Jana na faře

pátek
18:00
(letní čas)
či 17:00
(zimní čas)

 

"klasická" mše svatá s kázáním
Starý Hrozňatov
Maria Loreto sezoně příležitostně dle přehledu Aktuálního týdne či Kalendáře událostí
 
Pokud vám uvedené časy nevyhovují, mrkněte se k sousedům (viz níže)...

Svátost smíření a osobní žehnání

Pro slavení svátosti smíření (zpovídání), případně pro osobní žehnání v nějaké vaší životní situaci, je farář k dispozici zpravidla každý pátek 17:00 - 18:00 (letní čas) / 16:00 - 17:00 (zimní čas) ve farní kapli; pro klidnější setkání, zvláště pokud má být spojené s osobním rozhovorem, je vhodné se domluvit telefonicky s farářem na zvláštním termínu (Kontakt)

Společné modlitby

Slavení eucharistie je ve farnosti připravováno a prohlubováno i dalším liturgickým životem a příležitostmi ke společné modlitbě takto (upřesnění najdete v přehledu Aktuálního týdne či v Kalendáři událostí):

  • Denní modlitba církve: K Ranním chválám modlitby breviáře se farní tým i další příležitostní hosté schází každé pondělí od 8:00 v jídelně Farního domu v Chebu, Kostelní nám. 188/15. Elektronický breviář najdete ZDE.
  • Adorace: K eucharistické adoraci se scházíme každý první pátek v měsíci hodinu před začátkem mše svaté.
  • Růženec: Ke společné modlitbě růžence je možné se připojit každý pátek kromě prvního pátku v měsíci a kromě postní doby půl hodiny před začátkem mše svaté.
  • Křížová cesta: Křížovou cestu se společně modlíme půl hodiny před začátkem páteční mše svaté během postní doby.
  • Modlitební setkání: Ke společné modlitbě se scházíme v malých společenstvích v různém rytmu.

Osobní modlitba

Liturgický život a slavení eucharistie by byly nemyslitelné bez rozvoje osobní modlitby uprostřed všedního života a různosti povolání každého věřícího.

Bohoslužby u sousedů

Pokud hledáte pořad katolických bohoslužeb jinde v diecézi (Pl a KV kraj), mrkněte se SEM.

Odkazy na farnosti v chebském regionu najdete ZDE.

Přehled bohoslužeb v celé ČR