Koronavirus: Opatření ve farnosti a další informace

Koronavirus: Opatření ve farnosti a další informace

korona_2020_10_titulka

Poslední aktualizace: 25. ledna 2022

Aktuální opatření pro bohoslužby a další akce ve farnosti: 

 • Bohoslužby a podobná náboženská shromáždění se mohou konat, jen pokud přítomní mezi sebou dodržují rozestupy alespoň 1,5 metru všemi směry (s výjimkou členů jedné domácnosti), mají po celou dobu konání bohoslužby nasazený respirátor (s výjimkou svatého přijímání) a účastníci si před vstupem do vnitřních prostor a před svatým přijímáním (pokud přijímají na ruku) vydezinfikují ruce. Dovolena je také individuální duchovní služba, tedy bohoslužby, obřady a duchovní doprovázení, kterých se kromě duchovního účastní jedna rodina, která sdílí společnou domácnost.
 • I přesto, že pro účast na bohoslužbách není vyžadována podmínka očkování, prodělání nemoci, či negativního výsledku testu, velmi doporučujeme, aby účastníci bohoslužeb alespoň jednu z těchto podmínek splňovali
 • Pro všechny ostatní akce konané ve farnosti platí stejná pravidla, jako pro pořádání společenských akcí.
 • Potvrzení o negativním výsledku antigenního testu ne starší než 24 hodin, nebo negativní výsledek samotestu provedeného na místě, je vhodné používat navíc pro zvýšení bezpečnosti setkání i pro očkované a pro lidi po prodělání nemoci. 

zdroj: Covid portál

Základní zdroje

PROPOJENÍ - DŮVĚRA - NADĚJE - ZODPOVĚDNOST
Chebská farnost v rozptýlení (verze ze 25. ledna 2022)

Sestry a bratři z naší chebské farnosti!

I dnes stále platí slova našeho biskupa Tomáše z jeho pastýřského listu z 22. 3. 2020: "Svět se skutečně mění a my jsme vyzváni, abychom na tyto změny reagovali zodpovědně, ale zároveň s důvěrou v dobrého Boha a s nadějí, že On je ten, který nás provází".

Abychom si mohli vzájemně pomoci v pokoji, ale s rozhodností čelit této nesnadné situaci a soustředili se na to podstatné, setkání s živým Kristem a službě svým bližním, zvláště těm nejslabším, aktualizujeme pro tuto dobu pro chebskou farnost ve spolupráci s farní charitou již na jaře vydaná doporučení a opatření. Cílem i těchto podzimních opatření je jako tehdy: respektovat vážnost situace, racionálními kroky chránit nejslabší a pokusit se zpomalit průběh nákazy (což je zásadní pro funkčnost zdravotnických zařízení, aby mohla zachraňovat životy těch, u nichž má nemoc mít těžký průběh). Širší pohled společné cesty víry na tuto situaci nám nabídl biskup Tomáš již při první vlně pandemie, ve svém mimořádném pastýřském listu (22. 3. 2020). Nejnovější vývoj je zachycen v aktuálním Slovu faráře (pokud jej farář stihne sepsat). 

ZÁKLADNÍ POSTOJE

Základní 3 R:

 • ROZESTUPY (co největší odstupy jeden od druhého - pomůcka: tak daleko od druhého, abyste necítili kouř z cigarety, když někdo kouří, nezdržovat se s lidmi mimo rodinu v uzavřené místnosti, nepodávání rukou, vycházení jen v nezbytných případech, pokud možno práce z domova, nakupování přes internet, žádné akce s více lidmi, totéž vyžadovat od členů domácnosti)
 • RUCE (pečlivé mytí rukou mýdlem, případně použití desinfekce na ruce, kde umytí mýdlem není možné, po jakémkoli dotyku něčeho, čeho se dotýkali jiní; doma a v zaměstnání desinfekce sdílených předmětů, klik apod.; neumytýma rukama se nedotýkat očí či dýchacích sliznic)
 • RESPIRÁTORY (respirátor FFP 2 s evropskou certifikací bez výdechového ventilu či nanorouška - dobře sedící na obličeji, těsnící při nádechu a pravidelně dle možností měněné - špatně nasazený respirátor je k ničemu!!!, často pomůže respirátor ještě přitáhnout šátkem; vyžadovat to i od svého okolí (někteří odborníci připouštějí, že je možné respirátor nechat na cca 7 dní vyschnout, případně sterilizovat v troubě při 75 stupních, a používat pak opakovaně - stačí mít tak určitou zásobu, kterou takto střídáme - viz např. ZDE a ZDE)

Doplňková 3 O:

 • OČKOVÁNÍ (jakmile to pro vás bude přístupné, ihned se zaregistrovat k očkování a zarezervovat si nejbližší možný termín očkování jakoukoli  dostupnou certifikovanou vakcínou; registrace ZDE, příp. ZDE, volná místa ZDE
 • OCHRANA (přísné dodržování ochranných opatření, i jejich krátké vynechání neguje jejich třeba celodenní dodržování; zároveň je třeba také osobní ohleduplnost vůči druhým skrze poctivé dodržování nařízené i preventivní karantény, maximální izolaci a testování ihned, když vnímám nějaké chřipkové příznaky; instalace e-roušky a udržování jí v běhu na svém mobilu, viz www.erouska.cz)
 • OKNA (udržování tepla a zároveň vyšší relativní vlhkosti - nad 40 procent - v místnostech, kde žijeme či pracujeme, a to častým větráním, viru se špatně daří v suchém a chladném prostředí)

Dlouhodobá péče:

 • Tělesná kondice (hodně zeleniny, ovoce, vitamínů - především D a C v doporučeném denním dávkování, nejlépe z ovoce a zeleniny; pohyb na čerstvém vzduchu a na slunci v místech, kde nejsou lidé, domácí fyzické cvičení, dostatečně spát a odpočívat; neodkládat nutné návštěvy lékaře, naopak odložit návštěvy zbytné)
 • Psycho-sociální kondice (dobrá nálada, zdvořilost, trpělivost, laskavost; telefonní a elektronická komunikace s přáteli, známými a příbuznými, hlavně s těmi dříve narozenými; online hudba, divadlo, ilmy, čtení knih, sebevzdělávání; pomoc druhým, dělat si radost něčím, co vás baví; velmi střízlivé zacházení s množstvím informací, zaměření se jen na kvalitní zdroje, dát si denní limit v bezmyšlenkovitém "brouzdání" po internetu či užívání sociálních sítí; udržet si režim dne; být kreativní a hledat či využívat nové příležitosti, nové nápady, být např. psaní textů, básní, skládání písní, malování, věnování se druhým přes internet, rozjet internetový obchod, poradenskou službu, dle možností spolupracovat s dobrovolnickými iniciativami apod. - možnosti níže)
 • Duchovní kondice (přijetí současné situace jako prostoru k životu, ne k přežívání; žít "tady a teď", cvičit se v přebývání v přítomném okamžiku; hledání a využívání duchovní podpory, která je k dispozici; hledání způsobů, jak si být "z dálky nablízku" ve společenství církve - kontakt s farností, online bohoslužby, posílání přímluv, ale i díkůvzdání do mše, online růženec, vzájemná telefonická podpora, modlitební vycházky ve dvou; znovuobjevení spirituality stvoření, meditace, kontemplace a služby bližnímu - možnosti viz níže)
 • Ekonomická kondice (pokud neohrozíte rodinný rozpočet, investujte do vybavení domácnosti, šatníku, dílny, knih, vzdělání, ale i za dovoz jídla z oblíbené restaurace; investujte tak do své budoucnosti, zabavte se a nechte ostatním vydělat; pokud ovšem jste ve finanční nouzi či hrozí, že se do ní dostanete, včas vyhledejte podporu a pomoc ve svém okolí či k tomu určených institucí či organizací - možnosti viz níže)
 • Tvůrčí kondice (hledat a využívat nové příležitosti, nové nápady, být tvůrčí např. v psaní textů, básní, skládání písní, malování, věnování se druhým přes internet, rozjet internetový obchod, poradenskou službu, kreativně hledat nové možnosti, jak si být "zdálky nablízku" a jak podpořit osamělé či nemocné sousedy apod.)

Ve všem jednejte zodpovědně, s respektem vůči centrálně nařízeným opatřeníms pozorností vůči svým bližním (nosit roušky), zvláště vůči starším a jakkoli oslabeným, a zároveň s důvěrou v dobrého Boha a s nadějí, že On je ten, který nás provází, zůstane nám věrný za každých okolností a dává nám k dispozici vše, abychom i tuto krizi, která je zároveň šancí, společně zvládli.

BOHOSLUŽBY A SETKÁNÍ

Bohoslužeb je zatím možné účastnit se bez předchozí rezervace místa, na bohoslužebné místo však bude vpuštěno pouze tolik účastníků, kolik bude uvnitř schopných dodržovat 1,5 m vzájemné rozestupy.

SLAVENÍ DNE PÁNĚ

 • Den Páně, neděli, je tam, kde se z jakýchkoli důvodů nedostanete do kostela, vhodné slavit v kruhu rodiny či o samotě v domácnostech, a to především četbou Božího slova a rozhovorem nad ním (pro inspiraci viz farnostcheb.cz/doma), společnou modlitbou (viz např. podněty k modlitbě růžence) a výpravou do přírody. K propojení se s farností o Dni Páně je vhodný přímý živý videopřenos nedělních mší z chrámu sv. Mikuláše či z farní kaple od 10:00 (viz farnostcheb.cz/live), kde jsou pak také k dispozici záznamy bohoslužby slova (více na Živé přenosy a nahrávky). Můžete také např. SMSkou či mailem na kaplicka@farnostcheb.cz poslat nějaký vzkaz, díkůvzdání či přímluvu, které pak budou při nedělní bohoslužbě přečteny.

FARNÍ RŮŽENEC

 • Každý den ve 20:00 se pár lidí z farnosti "schází" elektronicky na online farní růženec za zvládnutí pandemie - příslušný odkaz najdete na farnostcheb.cz/ruzenec (stačí mít dobré internetové připojení, funkční mikrofon a reproduktory a nejlépe i kameru, které ale není podmínkou).

CHRÁM SV. MIKULÁŠE A ALŽBĚTY

 • Chrám sv. Mikuláše a Alžběty má po dobu nouzového stavu omezenou otevírací dobu, a to úterý až neděle vždy od 12 do 16 hod. (aktuálně viz ZDE). Každý, kdo jde kolem, je zván na chvilku spočinout, načerpat síly, obnovit naději, zapálit svíci... Do koše u stojanu na svíčky je také možné vložit na lístku napsanou vaši osobní potřebu či starost, ve farnosti se pak za ní budeme modlit (stejně tak své intence můžete poslat mailem na kaplicka@farnostcheb.cz). 

ZPOVÍDÁNÍ A OSOBNÍ SLUŽBA

 • Pro svátost smíření, osobní modlitbu či rozhovor bude farář k dispozici po osobní domluvě: Pokud byste si chtěli domluvit osobní termín, případně pozvat faráře k návštěvě v domácnosti, povzbuzujeme k telefonickému či online kontaktu (Petr Hruška, tel. 608 656 557, či email farar@farnostcheb.cz). 

STARŠÍ A NEMOCNÍ

 • Protože starší lidé či lidé jinak oslabení jsou vůči nákaze nejcitlivější, je jim doporučeno se společných bohoslužeb příliš neúčastnit a raději zůstávat doma. Pokud byste si přáli donést svaté přijímání, slavit svátost smíření nebo si prostě pohovořit, zavolejte či napište faráři Petru Hruškovi (tel. 608 656 557, farar@farnostcheb.cznebo pastorační asistentce Evě Kolafové (tel. 731 619 729, charita@farnostcheb.cz). Rádi vás vyslechneme, zprostředkujeme pomoc nebo sami navštívíme, případně farář k přinesení svatého přijímání pověří někoho z vašich blízkých, kdo vás běžně navštěvuje.

DOMOVY, LÉČEBNY, NEMOCNICE

 • V chebských zařízeních zdravotních i sociálních služeb platí možnost návštěv po prokázání se negativním testem, konkrétní pokyny sledujte na webových stránkách jednotlivých zařízení (chebská nemocniceLDN Amica, domovy pro seniory na Skalce a na Spáleništi). Pokud v těchto zařízeních máte někoho blízkého, případně víte, že je tam někdo z farnosti, zůstaňte s nimi alespoň v telefonickém kontaktu, případně nám dejte vědět, abychom se jim pokusili zařídit návštěvu faráře.
 • Bezpečné návštěvy na Amice: V chebské LDN / DPS Amica Centrum je možné navštívit vaše blízké, a to v místnosti pro „bezpečné návštěvy“. Klienti jsou od návštěvy odděleni sklem. To sice neumožňuje osobní kontakt, ale je to bezpečné z hlediska nákazy koronavirem. Podrobnosti o objednávkách návštěv najdete ZDE.

RODINY A DĚTI

 • Podněty pro domácí slavení nedělní bohoslužby s dětmi a pro další rodinné aktivity najdete v článku Domácí bohoslužby a modlitby.
 • Krizové kontakty viz níže.

SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÍ

 • Je velmi pravděpodobné, že zdravotní krize kolem koronaviru se bude postupně rozšiřovat i do oblasti ekonomiky (zavírání firem, propouštění zaměstnanců), a tudíž i do oblasti sociálního zabezpečení (výpadky příjmů). Vyzýváme farníky, aby na tento rozměr krize také pamatovali, maximálně omezili své výdaje na nezbytně nutné a v případě, že by jim už nyní hrozila nějaká dluhová past, aby celou situaci včas konzultovali s odborníky. Můžete se ozvat na číslo naší farní charity (731 619 729), pokusili bychom nějakou konzultaci či pomoc zprostředkovat, případně bychom hledali možnosti solidární výpomoci uvnitř farnosti (Tříkrálová sbírka, Hroznatova mísa). Krizové kontakty viz níže.

DÁRCI A SPONZOŘI

 • Pokud by chtěl někdo naopak někdo chtěl na výše uvedené účely přispět, může kontaktovat naši farní charitu (za účelem příspěvku do Hroznatovy mísy, fondu sociální výpomoci uvnitř farnosti).
 • Možnosti finanční podpory farnosti jsou vám k dispozici na farnostcheb.cz/darcovstvi

KONTAKTY

 • V případě chřipkových příznaků a teploty 38°a více kontaktujte ihned telefonicky svého praktického lékaře, v případech neistoty volejte speciální infolinku MZ ČR 1221. Tísňové linky (112 či 155) volejte jen při závažném ohrožení.
 • Bezplatná asistenční linka KV kraje k očkování seniorů: 800 600 444
 • Můžete se samozřejmě také s čímkoli ozvat i faráři (tel. 608 656 557) či farní charitě (tel. 731 619 729), pokusíme se vám poradit, zprostředkovat pomoc ci sami pomoci.
 • K dispozici je také spolupracovnice plzeňského biskupství, psychoterapeutka Marie Kutilová (tel. 606 710 631). 
 • Několik krizových linek různého zaměření také provozuje či zprostředkovává Diecézní charita Plzeň (např. Sociální poradna Cheb, tel. 731 433 090, poradenství pro rodiče na tel. 733 522 339, přehledně ZDE). 
 • Bezpečnostní portál KV kraje
 • Krajský systém rezervací testů na Covid-19 (komentář)

Prosíme, buďme společně, slovy biskupa Tomáše, opravdu "lidmi naděje, která nebude jen nadějí naší, ale bude pomocí pro druhé". 

S důvěrou nás všechny svěřujeme Kristu, který se k nám za každé situace přimlouvá svým každodenním:

Nebojte se, já jsem s vámi!

Petr Hruška
farář Řk farnosti Cheb
tel. 608 656 557

Eva Kolafová
Farní charita Cheb
tel. 731 619 729

 

Pro inspiraci ke ztvárnění domácích bohoslužeb doporučujeme:

Aktuální zprávy z farnosti a jejích středisek:

Aktuální odkazy na další zdroje (archiv níže pod grafikami):

Pravidla pro karanténu a izolaci

 

testovani_zamestnani

Více zde: Pravidla pro karantény a izolace (od 17. 1. 2022)

 

korona_2020_10


RŮŽENEC ZA UKONČENÍ PANDEMIE

nemocna_matka_zeme_01

Růženec za ukončení pandemie, za nemocné kolem nás, za Boží ochranu pro všechny, kteří se v náročné situaci dnešních dnů o nemocné starají a v boji proti pandemii jsou v první linii, a za ty, které nařízená opatření ohrožují sociálně a ekonomicky

Denně ve 20:00 na meet.vpsfree.cz/RuzenecCheb

Stránky Živého růžence naší farnosti ZDE

Modlitba na závěr růžence za ukončení pandemie

Modlitba ke stažení (.pdf) ZDE

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa,
všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna 
jako lékaře našich duší a těl.

Shlédni na své děti,
které se v této obtížné, zmatené a zděšené době
v mnoha částech Evropy a světa
na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu,
uzdrav naše nemocné,
utěš jejich rodiny,
dej moudrost našim vládcům,
sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
věčný život mrtvým.

Dej nám důvěru v tvoji blízkost v době zkoušky
a osvoboď nás ode všeho zla.

O toto prosíme Tebe,
který se Synem a Duchem Svatým
žiješ a kraluješ na věky věků.

Amen

Maria, Matko uzdravení a naděje - oroduj za nás!

Modlitba ke stažení (.pdf) ZDE

Autoři modlitby: kardinál Jean-Claude Hollerich, kardinál Angelo Bagnasco, předsedové zastupující biskupské konference evropských zemí (www.cirkev.cz,  12.3.2020)

Výzva na podporu očkování ke sdílení od P. MUDr. Martina Moravce O.Cr., kněze, lékaře - internisty se zkušenostmi z covidových lůžek, nemocničního kaplana, přednášejícího lékařské etiky na LF UK:

moravec_ockovani_1

moravec_ockovani_2

 

corona_graph

 

korona_povzbzeni

 

koronavirus_na_pravou_miru

 

nebojte_se

motto2021-banner

Archiv článků a odkazů: