Pastorační tým

Pastorační tým

Poslnáním pastoračního týmu je aktivně spolupracovat na rozvíjení pastoračního poslání farnosti

Do pastoračního týmu chebské farnosti patří všichni farníci a farnice, kteří se jakýmkoli způsobem podílejí na pastoračním vedení dalších lidí ve farnosti:

 • Mgr. Libor Buček.: farář a pastýř farnosti
 • Členové pastorační rady farnosti
 • Ing. Eva Kolafová: pastorační asistentka a ředitelka farní charity Cheb
 • Mgr. Jaroslav Šašek: výpomocný duchovní
 • Dana Vrbová: kontaktní místo farnosti a charity
 • Jana Karasová: vedoucí liturgických služeb, služba nemocným DPS Skalka
 • Jana Formánková: asistentka vedoucí liturgických služeb
 • Irena Matějková: služba nemocným DPS Spáleniště
 • Jarka Rymešová: koordinátorka farní taxi a vedoucí redakce Zpravodaje
 • Helena Čverha: vedoucí chrámového sboru
 • Anna Kolková: vedoucí Klubu křesťanských žen
 • Mirka Volfová: vedoucí chrámové hudby
 • Jana Haklová: vedoucí chválící skupinky a spolupráce na pastoraci dětí
 • Eliška Březíková a Anna Nováková: spolupráce na pastoraci dětí
 • Jana Haklová, Filip Kočan a Eliška Tumidalská: volnočasová pastorace dětí
 • Ivana Čamková: spolupráce v oblasti společenské diakonie
 • Jiří Kolafa: vedoucí skupiny Růženec otců
 • Zdeňka Kyznarová: vedoucí skupinky Dolní Žandov
 • Věra Strachová: vedoucí skupinky Modlitby matek
 • Alena Svatošová: vedoucí středečního společenství
 • Martin Svatek: vedoucí pondělního společenství
 • Veronika Peťovská: vedoucí skupiny Živého růžence
 • Jiří a Uršula Pospíšilovi: společenství Díla Mariina
 • Aloiz Vörös: vedoucí skupinky Dolní Pelhřimov
 • Hung Nguyen: vedoucí vietnamské komunity

Kontakty na některé z těchto členů pastoračního týmu viz Kontakty