Chebská Ekumena

Chebská Ekumena

ekumena_logo_min Společenství křesťanských církví Chebska

Zástupci křesťanských církví na Chebsku se již několik desetiletí setkávají a tento svůj počin nazývají jedním slůvkem „Ekumena", více slůvky pak "Společenství křesťanských církví Chebska".

Cíl setkávání

Setkání Ekumeny jsou základnou, jejímž cílem je umožnit křesťanům žijícím na ašsku a chebsku vzájemně se poznávat a spolupracovat.

Účastníci setkávání

K setkáním Ekumeny jsou přizváni zodpovědní za jednotlivé křesťanské sbory, církve, farnosti či společenství (dále jen společenství), či jimi delegovaní zástupci. Dále také křesťané, kteří nejsou členy žádného církevního či sborového uskupení a leží jim na srdci jednota a společné svědectví křesťanů v našem regionu.

Setkání jsou otevřena pro všechna křesťanská uskupení ve zmíněné lokalitě.

S ostatními církevními společenstvími v regionu udržujeme korespondenční kontakt.

Náplň jednotlivých setkání

Náplní jednotlivých setkání Ekumeny je zpravidla společná modlitba, vzájemné povzbuzení se svědectvími z osobního života či společenství, přednáška a diskuze na témata, která umožňují poznání vlastních církevních tradic, přístupů či teologie, informace z jednotlivých společenství a návrhy či samotná příprava společných ekumenických akcí.

Čas a místo setkávání

Zástupci členů Ekumeny se setkávají zpravidla jednou za měsíc, většinou v předem dohodnutou středu od 10 do 12 hod. na půdě některého ze členů Ekumeny.

kostely_min

Formy spolupráce

K nejvýznamnějším ekumenickým akcím každoročně patří Alianční týden modliteb pořádaný Evangelikální aliancí (který v naší lokalitě zpravidla spojujeme v jedno s Týdnem modliteb za jednotu křesťanů pořádaný Ekumenickou radou církví a Českou biskupskou konferencí), Národní týden manželství, společná vánoční půlnoční bohoslužba či nějaká další společná akce.

Ekumena udržuje též kontakt s podobným uskupením v Horním Vogtlandsku nazvaným Una Sancta.

Kontaktní osoba Ekumeny

Ekumena si každočročně volí zástupce jednoho ze svých členů jakožto svého koordinátora, jehož úkolem je Ekumenu zastupovat navenek, zprostředkovávat tok informací uvnitř a moderovat společná setkání.

Současným koordinátorem Ekumeny je Martin Stepanenko, kazatel 2. sboru Bratrské jednoty baptistů v Chebu, na kterého je možné se obracet se žádostí o další informace.

Momentálně se setkání Ekumeny zpravidla zúčastňují zástupci těchto společenství:

Příležitostný kontakt udržujeme s těmito společenstvími: