Chci se nechat pokřtít

Chci se nechat pokřtít

Máme radost, že uvažujete o tak velikém kroku ve svém životě, jako je křest. A vážíme si toho, že odpovědi hledáte v naší farnosti. Nejjednodušší v takovéto situaci bývá kontaktovat faráře nebo někoho z dalších spolupracovníků farnosti (viz Kontakty) a domluvit si osobní schůzku. Tam lze probrat vaše konkrétní potřeby, možnosti a očekávání, vyjasnit si, zda vám v nich můžeme nějak vyjít vstříc a případně se domluvit, jak postupovat dál. Můžete se také zastavit na nějaké bohoslužbě či setkání ve farnosti (viz např. Seznam událostí nebo Kalendář) a někoho oslovit tam. 

Pokud bysete se ještě před tímto osobním kontaktem chtěli trochu porozhlédnout  on-line, nabízí se například tyto možnosti:

Protože už před křtem je možné (a vhodné) být v kontaktu nejen s farářem, ale také s dalšími věřícími z farnosti, kde se na křest připravuji, můžete se podívat také sem:

  • Chci někam patřit (podněty k možnostem seznámení se s dalšími křesťany ve farnosti)
  • Chci spolupracovat (podněty k možnostem zapojení se do něktrých služeb ve farnosti)
  • Chci se zaregistrovat (možnost vložit svůj kontakt do farní kartotéky, abychom na vás měli spojení)
  • Seznam událostí (možnosti, kde se vidět s členy našeho farního společenství "naživo")

Těšíme se na jakýkoli kontakt s vámi.

farář Řk farnosti Cheb
viz KONTAKTY