Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF CHEB
od 31.7. do 8.8.2021 - 31. týden

sobota 31.7. památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
Kostel sv. Michaela Žandov 19:00

Mše svatá pro nemoc faráře zrušena
(bohoslužba slova se svatým přijímáním)

neděle 1.8. 18. neděle v mezidobí
Chrám sv. Mikuláše a Alžběty 10:00

Nedělní farní mše svatá za farníky a sympatizanty farnosti

Nemocného faráře zastupuje P. Augustin Kováčik z Teplé

pondělí 2.8. nezávazná památka sv. Eusebia z Vercelli, biskupa
Dnes mše sv. není
úterý 3.8. úterý 18. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
středa 4.8. památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze,
Farní kaple Cheb 08:00

Bohoslužba slova s biblickým rozhovorem

Chrám sv. Mikuláše a Alžběty 19:00 Chebské varhanní léto
čtvrtek 5.8. nezávazná památka Posvěcení římské baziliky Panny Marie
Maria Loreto 15:00

Mše svatá Spolku Maria Loreto s pozváním ostatních z farnosti

Nemocného faráře Petra zastupuje P. Petr Bauchner

Odjezd autobusu ve 14:20 z Křižovatky

pátek 6.8. svátek Proměnění Páně
Farní kaple Cheb 18:00

Večerní mše svatá - pokud to umožní rekonvalescence faráře (jinak bohoslužba slova)
- hodinu před začátkem tichá adorace a možnost slavení svátosti smíření

sobota 7.8. nezávazná památka sv. Sixta II., papeže, a druhů, mučedníků, nebo sobotní památka Panny Marie
Kostel sv. Michaela Žandov 19:00

Bohoslužba pro žandovské společenství

neděle 8.8. 19. neděle v mezidobí
Chrám sv. Mikuláše a Alžběty 10:00

Nedělní farní mše svatá za farníky a sympatizanty farnosti


Farář Petr pozdravuje, je po náhlé operaci slepého střeva, cítí se dobře, tento týden jej nejspíše propustí do domácího ošetřování. Telefonický kontakt možný již i nyní. 

Chebské varhanní léto: Ve středu 4.8. 2021 v našem chrámu sv. Mikuláše a Alžběty se bude konat poslední koncert v rámci letošního Chebského varhanního léta. Koncert pro zpěv (barytonista Pavel Josef Kšica), trubku (chebský rodák Jiří Pohnán) a varhany (Přemysl Kšica), začíná v 19:00. Vstupné 80 Kč (předprodej KC Svoboda nebo na místě). Podrobnosti na farnostcheb.cz/chvl

Mše svatá na Loretě: Ve čtvrtek 5. 8. 2021 15:00 nás Spolek Maria Loreto zve ke slavení mše svaté na Loretě. Protože farář Petr bude ještě nejspíše v rekonvalescenci, v případě, že by Spolek nesehnal zastupujícího kněze, bude na Loretě mariánská pobožnost s modlitbou růžence. Odjezd autobusu je z Křižovatky ve 14:20.

Chrám sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu:

  • Otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 17 hod. (včetně krypty a věže)
  • Od 1.8. do 31.8. proběhnou v chrámu dvě výstavy kreseb od dětí. Jednou je již probíhající z LŠU-obor výtvarný a druhou se přidají kresby s tématem o ekologii

Farní kancelář - kontaktní hodiny: pondělí a středa 9:00-12:00 13:00-16:00

Farní charita - dovolená od 1. do 16. 8. včetně

Pravidla pro účast na bohoslužbách:  Při bohoslužbách musí mít účastnici nos i ústa zakryté respirátorem nebo být po celou dobu bohoslužby nejméně 2 metry od ostatních účastníků. Při příchodu do kostela a před sv. přijímáním na ruku si desinfikují ruce. Pokud někdo preferuje přijímání do úst, prosíme, aby z ohleduplnosti k ostatním k přijímání přistoupil až mezi posledními. 

Online nabídka přenosů bohoslužeb:

Telefonické kontakty a konzultace:

Pokud se potřebujete o něčem poradit, společně se modlit, volejte na tel. čísla:

  • Petr Hruška, tel. 608 656 557 (farář)
  • Dana Vrbová, tel. 731 619 762 (farní kancelář)

Příspěvky na nedělní liturgickou sbírku můžete posílat na č. účtu: 781 704 309 / 0800

Více možností zde: farnostcheb.cz/darcovstvi