Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF CHEB
od 21.5. do 29.5.2022 - 21. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Sobota
21.5.
Vigilie Dne Páně 19:00
Kostel sv. Michaela Žandov
Žandovská mše svatá
Neděle
22.5.
6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 10:00
Chrám sv. Mikuláše a Alžběty
Hlavní farní mše svatá - za všechny farníky a sympatizanty farnosti
18:00
Farní kaple Cheb
Večerní mše svatá (pro ty, co nemohou ráno)
Pondělí
23.5.
pondělí 6. velikonočního týdne Dnes mše sv. není
úterý
24.5.
připomínka den modliteb za církev v Číně Dnes mše sv. není
Středa
25.5.
sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve 08:00
Farní kaple Cheb
Slavení eucharistie s biblickým rozhovorem
čtvrtek
26.5.
SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ 07:30
odjezd z Křižovatky
Pouť s Klubem křesťanských žen na Svatou horu
Pátek
27.5.
sv. Augustina z Canterbury, biskupa (začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého) 18:00
Farní kaple Cheb
Slavení eucharistie (17:30 růženec)
Sobota
28.5.
Farní pouť 07:30
odjezd z Křižovatky
Pouť se Spolkem Maria Loreto do Staré Boleslavi (večerní mše v Dolním Žandově není)
Neděle
29.5.
7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 10:00
Chrám sv. Mikuláše a Alžběty
Hlavní farní mše svatá - za všechny farníky a sympatizanty farnosti
18:00
Farní kaple Cheb
Večerní mše svatá (pro ty, co nemohou ráno)

 

Týden Laudato si' 2022 probíhá celocírkevně od neděle 22. 6. do neděle 29. 6.; inspiraci k jeho prožití najdete na www.tydenlaudatosi.cz (témata jako např. ekologická ekonomie, ekologická výchova, ekologická spiritualita apod.). Týden zahájí papež v nedělní promluvě "Anděl Páně" ve 12 hodin.

Večer chval: ve středu 25.5.2022 od 19:00 hod. se koná Večer chval pod vedením Martina Svatka. Jste srdečně zváni. 

Pouť na Svatou Horu: Klub křesťanských žen ve čtvrtek 26. 5. 2022 pořádá pouť na Sv. Horu. Odjezd 7:30 hod. z Křižovatky. Nečlenové platí 200 Kč. S přihlášením, placením a dotazy se obracejte na Aničku Kolkovou, č. mob. 737 790 002. Účast na pouti přislíbil i chebský farář P. Petr Hruška.

Pouť do Staré Boleslavi: Spolek Maria Loreto pořádá v sobotu 28. 5. 2022 pouť do Staré Boleslavi. Odjezd 7:30 z Křižovatky (autobus p. Zakuťanský). V Boleslavi oběd, mše svatá, návštěva hřbitova. Členové Spolku 300 Kč, ostatní 400 Kč. S přihlášením, placením a dotazy se obracejte na Alenku Kovaříkovou, č. mob. 725 879 446. Účast na pouti přislíbili tepelský opat P. Filip Lobkowicz a chebský farář P. Petr Hruška.

Uzávěrka Zpravodaje: Uzávěrka letního čísla farního Zpravodaje je ve čtvrtek 26. 5.

Svatodušní novéna: Od čtvrtka 26. 5. do neděle 5. 6. jsme všichni zváni k intenzivní modlitbě ve společenství s Marií, která nás učí očekávat novou plnost Ducha svatého. Je na každém společenství, jak se ke každodennímu či i méně častému scházení k novéně mezi sebou domluví. Společně jako farnost se jí budeme modlit při bohoslužbách v neděli, ve středu a v pátek. Inspiraci lze najít na Svatodušní novéna (pastorace.cz).

V sobotu 28. 5. nebude v Dolním Žandově večerní mše svatá (pouť do Staré Boleslavi). 

Farní dny s prvním svatým přijímáním a biřmováním: Od čtvrtka 15. 6. do neděle 19. 6. se po čase opět konají FARNÍ DNY. Ve čtvrtek začnou Slavností Těla a Krve Páně s tradičním eucharistickým průvodem kolem kostela, v pátek pak budou pokračovat postním dnem ztišení a modlitby, v sobotu otevřeme chrám dokořán široké veřejnosti při Poutním maratonu a v neděli budou farní dny završeny slavnostní mší svatou celebrovanou biskupem Tomášem, při které děti z farnosti přijmou první svaté přijímání a bude slavena i svátost biřmování. Po mši nás pak na faře čeká setkání s biskupem s diskuzí o budoucnosti duchovní správy chebské farnosti a malý program s hostinou pro děti. Program bude ještě upřesněn. 

Světové setkání rodin s papežem se koná v sobotu 25. 6. 2022 v Plzni u sv. Martina v Lobzích (10:00 až 16:00). Setkání s bohatým programem pro děti i dospělé bude završeno mší svatou s biskupem Tomášem pod širým nebem od 15 hod. Podrobnosti na www.bip.cz/setkanirodin

Svátost smíření: každý pátek hodinu přede mší svatou (tj. od 17 hod.) v kapli sv. Jana, nebo po osobní domluvě s farářem

Informace k pomoci Ukrajině a k modlitbě za mír najdete na farnostcheb.cz/ukrajina

Farní kancelář a Farní charita - kontaktní hodiny: pondělí a středa 9:00-12:00  13:00-16:00

Kontakty: Petr Hruška, tel. 608 656 557 (farář); Dana Vrbová, tel. 731 619 762 (kancelář); Eva Kolafová, tel. 731 619 729 (charita)

Možnosti podpory farnosti: farnostcheb.cz/darcovstvi