Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF CHEB
od 16.10. do 24.10.2021 - 42. týden

sobota 16.10. nezávazná památka sv. Hedviky, řeholnice, nebo sobotní památka Panny Marie
Kostel sv. Michaela Žandov 19:00 Mše svatá pro žandovské společenství
neděle 17.10. 29. neděle v mezidobí
Farní kaple Cheb 18:00 Nedělní večerní mše svatá
Chrám sv. Mikuláše a Alžběty 10:00 Nedělní farní mše svatá za farníky a sympatizanty farnosti
pondělí 18.10. svátek sv. Lukáše, evangelisty
DPS Spáleniště Cheb 15:00 Slavení eucharistie pro klienty domova pro seniory na Spáleništi
úterý 19.10. nezávazná památka sv. Jana de Brébeuf, Izáka Joguese, kněží, a druhů, mučedníků
Dnes mše sv. není
středa 20.10. středa 29. týdne v mezidobí
Fara Cheb 09:00 Fratelli tutti
17:00 Fratelli tutti
Farní kaple Cheb 08:00 Slavení eucharistie s biblickým rozhovorem
Chrám sv. Mikuláše a Alžběty 19:00 Večer chval
čtvrtek 21.10. nezávazná památka bl. Karla Rakouského
Dnes mše sv. není
pátek 22.10. nezávazná památka sv. Jana Pavla II., papeže
Farní kaple Cheb 18:00 Večerní mše svatá s klasickým kázáním
- půl hodiny před začátkem modlitba růžence
- hodinu před začátkem možnost slavení svátosti smíření
sobota 23.10. nezávazná památka sv. Jana Kapistránského, kněze, nebo sobotní památka Panny Marie
Kostel sv. Michaela Žandov 19:00 Mše svatá pro žandovské společenství
neděle 24.10. 30. neděle v mezidobí - den modliteb za misie - sbírka na MISIE
Farní kaple Cheb 18:00 Nedělní večerní mše svatá
Chrám sv. Mikuláše a Alžběty 10:00 Nedělní farní mše svatá za farníky a sympatizanty farnosti

Zahájení Synody o synodalitě: V neděli 17. října 2021 byla v naší diecézi i farnosti zahájena Synoda o synodalitě (podrobnosti na farnostcheb.cz/synoda).  

Volby do pastorační rady: Děkujeme za cca 50 návrhů na kandidáty do pastorační rady farnosti. Z těch, kteří kandidaturu přijali, byla sestavena kandidátní listina, kterou odevzdejte do Hroznatovy mísy na bohoslužbě 16. - 17. 10. 2021. Elektronicky můžete hlasovat na farnostcheb.cz/volbyPRF do neděle 17. 10. 2021 do půlnoci.

Účelová sbírka: v neděli 17.10.2021 proběhne sbírka na MISIE

Večer chval: ve středu 20.10. 2021 od 19:00 se v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty koná Večer chval. Přijďte se připojit a chválit Boha.

Fratelli tutti: Cyklus setkávání se společnou četbou encykliky Fratelli tutti pokračuje dle domluvy skupinek i po volbách, a to každou středu až do 28. 10., buď od 9:00 nebo od 17:00 (!ZMĚNA!) na chebské faře. Podrobnosti a materiály k přípravě na farnostcheb.cz/volby.  

Chrám sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu:

  • Otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 16 hod. (včetně krypty a věže)

Farní kancelář a Farní charita - kontaktní hodiny: pondělí a středa 9:00-12:00 13:00-16:00

Pravidla pro účast na bohoslužbách:  Při bohoslužbách musí mít účastníci nos i ústa zakryté respirátorem nebo být po celou dobu bohoslužby nejméně 2 metry od ostatních účastníků. Při příchodu do kostela a před sv. přijímáním na ruku si desinfikují ruce. Pokud někdo preferuje přijímání do úst, prosíme, aby z ohleduplnosti k ostatním k přijímání přistoupil až mezi posledními. 

Online nabídka záznamů bohoslužeb:

Kontakty:

  • Petr Hruška, tel. 608 656 557 (farář)
  • Dana Vrbová, tel. 731 619 762 (kancelář)
  • Eva Kolafová, tel. 731 619 729 (Charita)

Možnosti podpory farnosti: farnostcheb.cz/darcovstvi