Lidé v nouzi či krizi

Lidé v nouzi či krizi

Podpora a doprovázení lidí, kteří se ocitli v nezvladatelné ekonomické, sociální, duševní či duchovní nouzi či krizi

Naše farnost za podpory farní charity a ve spolupráci s dalšími organizacemi poskytuje základní sociální poradenství a zprostředkovává poradenství, podporu či pomoc v nejrůznějších krizových situacích (viz také ZDE):

  • životní či vztahové krize (krizová intervence a zprostředkování rodinné či manželské poradny)
  • náročné situace při výchově dětí (zprostředkování pedagogicko-psychologické poradny)
  • problémy s bydlením, jídlem, ošacením (zprostředkování služeb Noclehárny Betlém)
  • experimentování s návykovými látkami (zprostředkování služeb K-centra Kotec)
  • poradenství v oblasti sociálních příspěvků (zprostředkování pomoci městského úřadu)
  • krize psycho-spirituálního zrání (základní orientace, duchovní doprovázení a zprostředkování psychologa)
  • hledání životní orientace a smyslu (zprostředkování služeb odborného duchovní doprovázení a pastoračního poradenství)
  • závislost na sektách a náboženských kultech (zprostředkování služeb krizového poradenství a zprostředkování odborníka)

První kontakt s klienty se prozatím uskutečňuje v Kontaktním místě Charity či telefonicky (viz tamtéž). Na základě tohoto kontaktu jsou pak podle situace domlouvány další osobní setkání.

Farnost a farní charita zde spolupracuje s chebskými projekty Diecézní charity PlzeňK-centrem Kotec (obojí viz ZDE). 

Kontakt: Kontaktní místo Charity (Eva Kolafová) nebo Farní kancelář (Dana Vrbová)

Ostatní diakonické služby farnosti