Rada Farní charity Cheb

Rada Farní charity Cheb

Poradním a kontrolním orgánem Farní charity je Rada Farní charity Cheb, kterou tvoří ředitel a čtyři až sedm členů místního farního společenství.

Specifické pravomoci Rady Farní charity Cheb v rámci řešení sporů jsou zmíněny v Jednacím řádu Rady Diecézní charity Plzeň.

Členy Rady farní charity jmenuje a odvolává ředitel Diecézní charity Plzeň na návrh faráře Řk farnosti Cheb.

Členové Rady Farní charity Cheb

Členy Rady Farní charity Cheb jsou (od roku 2021):

  • Eva Kolafová (ředitelka FCh Cheb)
  • Jana Formánková
  • Blanka Jirásková
  • Dana Kučerová
  • Věra Strachová
  • Jaroslav Šašek