Kázání ze 7. listopadu 2021 z rodinné mše v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu zaměřené na třetí "odstín" synodality (Ujmout se slova): píseň a evangelium Mk 10,41-44 (2 min.), kázání "Dala celý svůj život aneb Ujmout se slova" (8 min.), sdílení a píseň (5 min.), slovo k synodě od Ivany a faráře(3 min.), píseň (2 min.), celkem 20 min. (více k synodě na farnostcheb.cz/synoda)

AUDIO je vám k dispozici v přehrávači níže nebo na SoundCloud ZDE
 
Přehled nahrávek k jednotlivým tématům:
Liturgické texty:
Třetí odstín synodality (Infobalíček k Synodě):
Fotoalbum z výpravy za drakem:
Informace k synodě o synodalitě:
Ohlášky na aktuální týden:
Možnosti finanční podpory:

Modlitba za synodu

Zde jsme, před tebou, Duchu Svatý,
shromážděni ve tvém jménu.
Provázej nás Ty sám,
vstup do našich srdcí
a vytvoř si v nich domov.
Ukaž nám cestu, kterou se máme vydat,
uč nás, jak na ní vytrvat.

Jsme zde s přetěžkým břemenem
svých slabostí a hříchů.
Nedopusť, abychom propadli zmatku,
nedopusť, aby nás nevědomost svedla na scestí,
nedopusť, aby předpojatost ovlivnila naše činy.

Dej, ať v tobě nalezneme naši jednotu,
abychom věčnému životu kráčeli vstříc společně,
abychom nesešli z cesty pravdy
a neodchýlili se od toho, co je správné.

To vše žádáme od tebe,
jenž jsi při díle na každém místě a v každém čase,
a ve společenství s Otcem i Synem
na věky věků.

Amen.

Modlitba za synodu ke stažení (.pdf)