Právě jsme vydali  Výroční zprávu Farní charity Cheb, ve které se můžete dočíst, jak jsme minulý rok prožili, co se dělo a jak se nám nám v tom všem finančně dařilo.